โปรแกรมเล่นอินเทอร์เน็ตสุดสวย Apple Safari 3.2

ของสวยๆ งามๆ ใครๆ ก็ชอบแต่ถ้าโปรแกรมเล่นอินเทอร์เน็ตหรือโปรแกรม Browser นั้นน้อยนักที่จะสวยเหมือนกับ Apple Safari ที่ตอนนี้เขาพัฒนาไปถึงเวอร์ชั่น 3.2 แล้วนะครับ ทั้งนี้จุดเด่นของ Apple Safari นอกจากความสวยงามที่ให้มาพร้อมการรองรับภาษาไทยแบบ 100% แล้วในด้านความเร็วนั้น Apple Safari ก็ถือได้ว่าเร็วในระดับเดียวกันกับ FireFox หรือในการใช้งานบางอย่าง (Java) เขาบอกว่ามันวิ่งเร็วที่สุดด้วยนะครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Experience the web, Apple style, with Safari: the fastest, easiest-to-use web browser in the world. With its simple, elegant interface, Safari gets out of your way and lets you enjoy the web – up to 2 times faster than Internet Explorer. Safari’s clean, sleek look lets you focus on the web instead of your browser. The browser frame is a mere one pixel wide. You see a scroll bar only when you need one. You see no status bar by default a blue progress bar fills the address field as the page loads giving you more room to browse and view the web.

And with commonly used tools like a Google search field built right into Safari, you can get anywhere on the web faster.Tabbed browsing, pop-up blocker and more are all fully implemented and supported.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 5 MB
:
: Freeware

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • ohodownloads