โปรแกรม Mozilla Firefox 3.1 Beta 1 เว็บบราวเซอร์ที่เร็วที่สุด

บราวเซอร์ฟรี ที่เป็นที่นิยมสูงที่สุดในโลก เร็วแรง เสถียร!! Firefox is a free, open-source web browser for Windows, Linux and Mac OS X and is based on the Mozilla codebase.

รายละเอียดโปรแกรม

The Best Firefox Yet
mboxCreate('firefoxHeadline');
With more than 15,000 improvements, Firefox 3 is faster, safer and smarter than ever before.

It is small, fast and easy to use, and offers many advantages over Internet Explorer, such as the ability to block pop-up windows.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 7.1 MB
: Freeware

Screen Shot