โปรแกรม Microsoft Office 2010 14.0.4536.1000 Beta 2007 โปรแกรมสำนักงาน ยอดนิยม

Microsoft Office 2010 14.0.4536.1000 Beta 2007 : ดาวน์โหลดโปรแกรมสำนักงานยอดนิยม เวอร์ชันล่าสุด โดยเวอร์ชันนี้ได้รวมเอาโปรแกรมสำหรับจัดการเอกสารไว้อย่างครบครันเหมือน เดิม อาทิเช่น Word 2010 โปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสาร, Outlook 2010 สำหรับใช้งานอีเมล์, Power Point 2010 สำหรับทำเอกสารการนำเสนอ, Access 2010 สำหรับทำฐาข้อมูล, Excel 2010 สำหรับจัดการข้อมูลรูปแบบตาราง,OneNote 2010 สำหรับสร้างโน๊ต และ Microsoft Office Tools อื่น ๆ หลายตัวครับ ซึ่งตัวใหม่นี้ได้ปรับเปลี่ยนให้ทุก ๆ โปรแกรมสามารถใช้งานได้ง่ายในทุก ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์ PC ใช้บนมือถือ หรือใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ก็ยังได้ และเครื่องมือก็ใช้งานสะดวกขึ้น เช่น การวางเครื่องมือที่ใช้จัดการเอกสารที่ใช้งานบ่อย และมีความสัมพันธ์กันให้อยู่ใกล้กันเพื่อความสะดวกในการใช้งาน และได้ปรับให้สามารถนำเว็บเครือข่ายสังคมชื่อดัง (Social Network)ไม่ว่าจะเป็น facebook.com, Twitter.com, ... เข้ามาไว้ใน Microsoft Outlook เพื่อความสะดวกในการใช้งานต่อต่อสื่อสารทางด้านธุรกิจ , ส่วน Microsoft Office ก็ได้เพิ่มฟังก์ชันต่าง ๆ มากมายอาทิเช่นการกำหนดสิทธิการใช้งานเอกสารให้ผู้ใช้งานแต่ละคนเพื่อใช้งาน เอกสารร่วมกันจากเครื่องอื่น และโปรแกรมทั้งหมดสามารถกำหนดให้สามารถจัดการข้อมูลออนไลน์ได้ด้วยครับ ........ ใครสนใจก็ลองดาวน์โหลดไปใช้งานก่อนใครเลยครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Microsoft Office 2010 gives you powerful new tools to express your ideas, solve problems, and connect with people. Office 2010 lets you work how, when, and where you want, letting you get things from a PC, the Web, and even a smartphone.

Use Office 2010 virtually anywhere: PC, phone, browser
With Microsoft Office 2010, you can review and do minor editing on Word, Excel, PowerPoint, and OneNote 2010 documents, virtually anywhere, by using Office Web Apps from more locations on more devices.

Keep your people productive on the go. Office 2010 lets you access and edit documents stored on a server while you’re offline with SharePoint Workspace 2010, and then automatically syncs these changes when you’re back online. So you stay productive while on the go.

Support your employees, regardless of location or device. Office 2010 saves you time and money by helping you deploy and manage Office on the PC, the smartphone, and the Web, all from within familiar Microsoft System Center tools.

Bring ideas to life
Create and deliver presentations that help you stand apart from the competition. Office 2010 puts you in the director’s chair, enabling you to create dazzling digital content in PowerPoint 2010 without the need for expensive third-party tools. And you can broadcast your presentation to anyone with a browser, even if they don’t have PowerPoint.

Stay organized and on top of your work. OneNote 2010 pulls together everything from daily sales figures to digital images, so all the information you need is easily accessible. You can also create side notes that stay on your screen as you move between different programs, so you can keep your thoughts organized as you multi-task. This helps you stay organized while saving you time.

Turn intuition into insights to make quicker and more informed business decisions. Excel 2010 provides tools for improved data visualization, which can give you key insights into business processes and tailor messaging and products to best meet customer needs. Whole trends can be conveyed in a single cell with Sparklines. And there are more options in styles and icons in conditional formatting, as well as the ability to highlight specific items like such as “max/min” in a single click.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 300.00
: Shareware
: business-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo