โปรแกรม PageFocus Pro V7.02 ธุรกิจสำหรับออกแบบฟอร์มต่าง ๆ เหมาะ

โปรแกรมธุรกิจสำหรับออกแบบฟอร์มต่าง ๆ เหมาะสำหรับ Developer ทั้งหลายที่ต้องการออกแบบฟอร์ม Application มีเครื่องมือให้ใช้หลากหลาย การจัดการกับ Document พร้อมกับการสร้างฐานข้อมูลรองรับฟอร์มต่าง ๆ สามารถแปลงไฟล์เป็น PDF ได้อย่างง่ายดาย.. ทดลองใช้งานกันได้เลยครับ

รายละเอียดโปรแกรม

PageFocus Pro is an electronic-form and application builder. It consists of a powerful WYSIWYG form and document editor, and a runtime EXPO (form filler) program that incorporates a simple database engine for managing database. Work with Ghostscript to export to PDF file format or import PDF pages.

Features

the Editor (PFPRO.EXE)

* Create multiple-page drawings, forms, and documents
* Flexible and easy-to-use drawing, text formatting, curved text tools
* Clipart (object library) utilities, spell-check, and WYSIWYG editing
* Double-byte multi-language enabled
* Intelligent field types (entry, equation, selection field, table, and report table)
* Runtime command for form/database application development
* Supports text, numeric, image and image pointer data types
* Image editing tools, including arbitrary shape cropping.
* Automatic calculation
* Data validation, field interface, database lookups, retrieves and updates
* Import images as form base, export the completed form to various format
* Automatic date, time, page numbering
* Serial number fields that automatically increment (auto-counter)
* Non-editable, non-printable, or hide fields
* Drag and drop graphic, field objects, and Image files
* Repeat fields eliminating repetitive typing
* Shopping Cart for temporarily holding entry data
* Report Table for searching and displaying data
* Print all or print data only
* Support flexible large size pages

the runtime (EXPO.EXE)

* Form filler, intelligent processing
* Build-in database engine for database management
* Import/Export of database/records
* Runtime command control

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 8.91 MB
:
: Shareware
: business-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd