โปรแกรม FinalBurner Pro 2.19.0.223 เขียนแผ่น CD/DVD อีกโปรแกรมหนึ่งที่ออกมาให้โหลดไปใช้งานฟรีๆ

FinalBurner Pro 2.19.0.223 มีครบจนแทบจะเทียบได้กับ Nero เลยก็ว่าได้ (นี่ขนาดแจกฟรีนะครับ) เช่น เขียนข้อมูล Data ทั่วไป เขียนไฟล์เพลงที่จะแปลงฟอร์แมตให้อัตโนมัติ เขียนไฟล์วิดีโอที่ก็อปมาจาก CD/DVD แผ่นอื่นๆ หรือไฟล์ที่แตกออกมาเป็นไฟล์ย่อยๆ (VIDEO_TS) แล้วรวมกลับเป็นไฟล์ DVD เช่นเดิม หรือสั่งบันทึกไฟล์นามสกุล AVI ลงแผ่น DVD มันก็จะแปลงไฟล์ DVD ให้ด้วยในตัว…และสุดท้ายกับการ Ripper แผ่นเพลงจากต้นฉบับให้เป็น CD เพลงอีกแผ่นได้ด้วย

รายละเอียดโปรแกรม

FinalBurner is a freeware alternative to expensive CD and DVD burners. This 4-Mb application enables you to create data, audio, DVD disks and burn them onto any type of media, such as CD R/RW, DVD+R/RW, DVD-R/RW, DVD DL. You can also create an ISO image of a disk. FinalBurner combines all the elements of a professional CD recorder, delivered with a convenient user interface that pleases the eye.Final Burner is designed without any extraneous features. It restricts the complex process of CD recording to a few mouse clicks, which is ideal for typical users. Now you can produce high quality output on the fly without any deep knowledge of CD recording technologies. Power users will benefit from the opportunity to be in full control of many settings that affect the burning process and the quality of the result. And, of course, it’s free!Depending on the project type (audio, video, etc.), you click on the appropriate tab and open its window, where the project is displayed as a folder tree.

Then, using the built-in explorer, you add a file or several files to the project, select the drive, writing speed, and start the burning process. While the recording is in progress, you can view its current status at the bottom of the window. FinalBurner is available for Windows NT, 2000, XP, 2003.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 358.60 KB
:
: Freeware
: cd-dvd-software

Screen Shot