โปรแกรม ImgBurn 2.4.4.0 สำหรับไรท์แผ่น CD / DVD ที่เป็นไฟล์อิมเมจ (img)

Update! ImgBurn โปรแกรมสำหรับไรท์แผ่น CD / DVD ที่เป็นไฟล์อิมเมจ (img) โปรแกรมสำหรับเขียน CD/DVD สร้างไฟล์อิมเมจ จัดคิวในการเขียนแผ่นได้ มีขนาดเล็กและฟรี ImgBurn ถือว่าเป็นโปรแกรมทางเลือกอีกทางสำหรับการเขียน CD/DVD มีการใช้งานที่ง่าย ในการเขียนข้อมูลของ DVD-Video ก็ทำได้ง่าย เลือกโฟลเดอร์ที่บรรจุโครงสร้างของ DVD คือ VIDEO_TS, AUDIO_TS เขียนลง DVD หรือกำหนดว่าจะเขียนเป็นไฟล์อิมเมจ เขียนไฟล์อิมเมจลง CD/DVD ก็ได้อีกเช่นกัน

รายละเอียดโปรแกรม

ImgBurn carries on from where DVD Decrypter left off! (Well, for the burning part anyway!)

ImgBurn can write most types of CD / DVD images and it supports all the latest writers (including booktype / bitsetting on many of the major ones - i.e. BenQ, LiteOn, NEC, Plextor, Sony). You can even use ImgBurn to erase / format your rewritable media!

ImgBurn will try its very best to burn your DVD-Video double layer images using the layer break you've specified in the IFO files, but it can also calculate the best place for you, to save you the trouble.

Advanced functionality can be found in context menus that appear when you right click on various bits of the user interface. Can you find them all??!!

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 1.94 MB
: Lightning UK
: Freeware
: cd-dvd-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd