175 Situations แอพฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษฝึกพูดสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา

ใครอยากเก่งภาษาอังกฤษบ้างยกมือขึ้น วันนี้ผมมีแอพพลิเคชั่นตัวหนึ่งที่สามารถสอนภาษาให้กับเราได้ แอพนี้ชื่อว่า 175 Situations ที่จะช่วยให้คุณฝึกฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษจากสำเนียงเจ้าของภาษา พร้อมทั้งคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเจ้าแอพ 175 Situation สามารถใช้ร่วมกับหนังสือ “พูดอังกฤษพิชิตได้ทุกสถานการณ์” ที่ครอบคลุมถึง 175 สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา และรูปแบบประโยคสามารถใช้ได้จริงผมยืนยันได้ มีประโยคสนทนามากถึง 1200 ประโยค ที่แบ่งตามสถานการณ์ต่างๆ ไว้อย่างครบครัน รูปแบบประโยค คำศัพท์ต่างๆ ชัดเจน สามารถฟังแล้วฝึกพูดตามไปด้วยได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการฟัง และการสนทนาในภาษาอังกฤษให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งฝึกการออกเสียงให้สำเนียงเหมือนกับเจ้าของภาษา หากใครที่ชอบและต้องการฝึกภาษาอังกฤษผมว่า แอพ 175 Situation นี้เหมาะมากๆ ผมขอยกตัวอย่างบทสนทนาในแอพนี้สัก 1 สถานการณ์ Situation 11 Asking about others การถามสารทุกข์สุขดิบบุคคลอื่น Chompoo : Hello Mark, How are you ? Mark : Very well thanks, and you. Chompoo : Fine thanks, and how about your sister. Is she alright ? Mark : Must better now she can go to school. Thanks for asking. นอกจากจะมีคำแปลแล้ว ยังมีเทคนิคการใช้คำศัพท์ และการแต่งประโยคเพิ่มเติมให้อีกด้วย

รายละเอียดโปรแกรม

App สำหรับฝึกฟังเสียงสำเนียงเจ้าของภาษาให้คุ้นเคย และฝึกออกเสียงได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา ใช้ร่วมกับหนังสือ "พูดอังกฤษอย่างง่าย พิชิตได้ทุกสถานการณ์"

ครอบคลุม 175 สถานการณ์ ที่ใช้จริงในชีวิตประจำวัน รวมกว่า 1,200 ประโยค มีรูปประโยคพร้อมใช้ คำศัพท์ที่ใช้ในบทสนทนา สำหรับฝึกฟังสำเนียงเจ้าของภาษาให้คุ้นเคย สำหรับเพิ่มพูนทักษะภาษาอังกฤษให้เชี่ยวชาญยิ่งขึ้น และฝึกออกเสียงได้ถูกต้องเหมือนเจ้าของภาษา

เนื้อหาภายในหนังสือ "พูดอังกฤษอย่างง่าย พิชิตได้ทุกสถานการณ์"
==================================
มีผู้เรียนภาษาอังกฤษจำนวนไม่น้อยที่ต้องการสื่อสารภาษาอังกฤษได้อย่างคล่องปาก วิธีหนึ่งที่จะช่วยให้สนทนาได้อย่างง่ายๆ คือ การฝึกพูดภาษาอังกฤษจากเรื่องใกล้ตัว ที่เกิดขึ้นในชีวิตประจำวันอย่างสม่ำเสมอ หนังสือและ MP3 ชุด “พูดอังกฤษอย่างง่าย พิชิตได้ทุกสถานการณ์” จึงเหมาะสำหรับผู้เริ่มต้นฝึกพูดภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี โดยรวบรวมเรื่องราว ประโยคและบทสนทนาที่มักเกิดขึ้นในชีวิตประจำวันไว้มากมาย นำเสนอในรูปแบบหนังสือ 4 สี เพื่อเพิ่มความน่าสนใจและช่วยให้จดจำเนื้อหาได้ง่าย นอกจากนี้ยังมีซีดีเสียงจากเจ้าของภาษาสำหรับฝึกออกเสียงตาม พร้อมเสียงแปลไทยเพื่อให้ผู้เรียนเข้าใจและสามารถใช้ภาษาอังกฤษเสมือนเป็นภาษาไทยได้ในทุกๆ วัน

ดูรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่ http://www.misbook.com/
ติดตามข่าวสารต่างๆ เกี่ยวกับ App ได้ที่ http://www.misbook.com/app

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 50.13
: freeware
: education-software

Screen Shot