TalkingMath โปรแกรมสอนคณิตศาสตร์แบบง่ายๆ

ช่วงนี้อาจจะนำเสนอโปรแกรมที่เกี่ยวข้องกับสื่อการเรียนการสอน multimedia สำหรับเด็กมากสักหน่อยนะครับเนื่องจากประเทสไทยกำลังเตรียมตัวให้เข้ากับประชาคมเสรีอาเซียนหรือ AEC ที่กำลังจะเข้ามาเยือนในอีกไม่กี่ปีข้างหน้าดังนั้นการที่ลูกหลานหรือเยาวชนมีความรู้ที่มากกว่าคนอื่นย่อมได้เปรียบดังคำขวัญวันเด็กในสมัยก่อนที่ว่า “เด็กฉลาดชาติเจริญ” นั่นเองครับ ซึ่งก่อนหน้านี้เราได้มีการนำเสนอโปรแกรมสอนการเขียนและการอ่านภาษาอังกฤษไปเมื่อเดือนก่อน เมื่อวานนี้ได้มีการนำเสนอโปรแกรมสอนภาษาอังกฤษให้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องสัตว์ประเภทต่างๆ และในวันนี้ก็ขอนำเสนอโปรแกรมที่ช่วยให้เราพัฒนาการเรียนรู้ในด้านการคำนวณครับกับโปรแกรม TalkingMath โปรแกรม TalkingMath เป็นโปรแกรมฟรีแวร์จากค่ายผู้ผลิตสื่อการเรียนการสอนในรูปแบบ Multimedia เจ้าประจำอย่าง PapaTsoftware ที่เคยผลิตโปรแกรมสื่อการเรียนการสอนที่ได้กล่าวไปกอ่นหน้านั่นแหละครับ โดยในคราวนี้ทางค่ายได้เน้นการคำนวณหรือทางด้านคณิตศาสตร์สำหรับเด็กจึงได้จัดทำโปรแกรมการฝึกการคิดเลขแบบ Multimedia ขึ้นมาเพื่อให้ลุตรหลานและเยาวชนได้ใช้งานเพื่อฝึกฝนพัฒนาการทางด้านคณิตศาสตร์และการคิดคำนวณโดยโปรแกรมจะมีรูปแบบและโจทย์ให้ทำอย่างมากมายรวมไปถึงสามารถออกเสียงได้อีกด้วยครับ แต่ก็ต้องขอบอกครับว่าเสียงที่ออกมาจากโปรแกรมยังเป็นเสียงภาษาอังกฤษซึ่งเป็นภาษามาตรฐานทั่วโลกยังไม่มีรูปแบบภาษาไทยหรือภาษาท้องถิ่นอื่นๆ แต่อย่างใดครับ

รายละเอียดโปรแกรม

hree modes of operation are provided - standard, interactive and timer mode. Options include maximum number used and a sound or mute option for the voice. This version is Kid Safe, full screen application with no links to social media and ads.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 1.82 MB
: freeware
: education-software

Screen Shot