O2Jam เกมส์แนวดนตรีที่ไม่เหมือนใคร

ปลดปล่อยอารมณ์ความรู้สึกให้ลอยไปตามเสียงเพลงและจังหวะมัน ๆ ที่มีให้เลือกเล่นมากมายใน O2Jam S ที่เป็นเกมส์แนวดนตรีที่ไม่เหมือนใคร และไม่มีใครเหมือน นั่นก็คือเกมส์ O2Jam S ซึ่งเกมส์นี้จะมี Level หรือระดับของเพลงให้เราเลือกเล่นกัน 3 ระดับ คือ Easy (ง่าย), Normal (ปกติ) และ Hard (ยาก) ซึ่งในระดับ Hard หรือระดับยากนั้นเราจะต้องปลดล็อคก่อนถึงจะเข้าไปเล่นได้ โดยการปลดล็อคเพลงและระดับการเล่นนั้นก็จะเป็นการทำภารกิจ (Mission) ต่าง ๆ นั่นเอง ในการเลือกเพลงนั้นเราสามารถกดที่เพลงเพื่อฟังเพลงก่อนได้ หากตกลงเล่นก็กดอีกทีหนึ่ง โดยเราสามารถปรับระดับความยาก-ง่ายได้ด้วย และสามารถปรับความเร็วในการเล่นหรือการหล่นของตัวโน๊ตได้เช่นกัน สำหรับภารกิจ (Mission) ต่างๆนั้นเราสามารถกดดูได้จากแถบ Mission ด้านข้าง หรือจะกดดูจาก Icon รูปกุญแจด้านล่างก็ได้ โดยจะมีการบอกรายละเอียดเอาไว้ด้วยว่าเราต้องเล่นเพลงไหน ให้ได้เกรดอะไร และคอมโบหรือคะแนนเท่าไหร่ จึงจะปลดล็อคภารกิจนั้นๆได้ แต่หากเราเล่นผ่านจนจบเพลงโดยหลอดพลังไม่หมดก็จะถือว่าเราผ่านเพลงนั้น และจะมีหน้าจอแจ้งรายละเอียดต่าง ๆ ด้วย ถือว่า O2Jam S นี้เป็นการ Remake รูปแบบการเล่นไปหลายส่วนเลย แต่ที่เด่นๆเห็นจะเป็นปุ่มกดที่ลดลงมาเหลือ 2 ปุ่ม แต่ว่ายังคงมีโน๊ตวิ่งลงมาได้ 6 จังหวะ และมีจังหวะพิเศษอีก 2 จังหวะ ทำให้ O2Jam S กลายเป็นเกมส์ที่มีความท้าทายมากขึ้นกว่าเดิมมาก รวมถึงเพลงต่าง ๆ ที่ให้มานั้นก็ยังคงมีเพลงที่คุ้นเคยและเพลงใหม่ที่สนุกมาก ๆ ด้วย

รายละเอียดโปรแกรม

Description
★Including the latest song updates, now O2Jam S - Season 2 provides total 37 songs★
★Based on various missions, let’s take hidden songs or items★

Only chance to meet music/rhythm action game legend, O2Jam!!
O2Jam S – Season 2 comes to you with updated thrills and maximized excitements
Available to play O2Jam original songs through O2Jam S for the first time!!

◆ Game Characteristics
+ Adding latest song updates, O2Jam S provide strong pleasures and thrills.
+ Easy playing mode anyone can play!! All you have to do is following tutorials.
+ consists of various genres and stages: Tap Mix, Original, Club Remix
+ Endless competition connected to game center. You can compete not only to your friends but also someone from whom you don’t know.
+ provide maximized shooting mode: Change Mode
+ endless missions!! Let’s achieve hidden songs or items after clear requested missions.
+ Newly added 20s notes and background items. Possible to show off your achievements to your friends.
◆ How to Play
- Touch or slide two circles in the bottom once notes overlap exactly
- Check Shooting Mode if you wish to fully enjoy O2Jam S. Plus, available to operate shooting gate from x2 to x4.
- There are hidden gifts such as songs and notes for each mission. All you need to is clearing all missions and receive special gifts.
- Available to achieve items through missions and purchase some of items as GP (Gem Point).
>Warning<
Facing to O2Jam S – Season 2, all data is initialized.

▶ MOMO Smartphone Game
- Official Homepage (Access to mobile) : www.momocorp.co.kr
- facebook : www.facebook.com/o2jamglobal
- twitter : www.twitter.com/o2jamGOT
[Game Contact Info.] helpdesk@momocorp.co.kr

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 156 MB
: $1.99
: game-download

Screen Shot