โปรแกรม iColorPicker 6.25 สำหรับคำนวนหาค่าสีตามพื้นที่ต่าง ๆ

iColorPicker โปรแกรมสำหรับคำนวนหาค่าสีตามพื้นที่ต่าง ๆ ที่เราต้องการสามารถแยกแยะสีออกมาในรูปแบบรหัสสีต่าง ๆ ไม่ว่าจะเป็น RGB/HSL/Decimal/Hex/Html/Delphi/VB/C/C++. สามารถนำค่าสีที่ได้ไปใช้กับงานที่เราต้องการ

รายละเอียดโปรแกรม

iColorPicker helps you pick and save color from any part of screen.

- Pick color you need anywhere on the screen.
- Zoom in onto your screen and select a specific pixel's color.
- Change the color code into the format you need.
- All kinds of color code: RGB/HSL/Decimal/Hex/Html/Delphi/VB/C/C++.
- Copy the color value to the clipboard just by button click.
- Save picked color for future use.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 516 KB
: Freeware
: graphic-image-tool

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd