IPNetInfo โปรแกรมเช็คไอพี ละเอียด ใข้งานง่าย และฟรี ใช้งานง่ายสุดๆ

โปรแกรม IPNetInfo เป็นโปรแกรมที่ใช้งาน เพื่อความคลายสงสัย เพื่อนๆคนไหนที่ต้องการจะทราบว่า ใครเป็นคนส่งอันนี้ อันนั้นมา โดยเราไม่รู้เลยว่าเขาชื่ออะไร เป็นใคร มาจากไหน ส่งจากไหน แต่เพื่อนๆสามารถค้นหาบุคคลเหล่านั้ได้ ถึงจะไม่ละเอียดมาก แต่ก็สามารถเช็คได้ พอให้เราพอเดาออก และเห็นภาพได้ อาทิเช่น อีเมลล์ มีคนส่งอีเมลล์มาหาเรา แต่เราไม่รู้ว่า อีเมลล์ฉบับนี้ ส่งมาจากไหน อีเมลล์ก็เป็นเมลล์ที่เราไม่รู้จัก เพื่อนๆสามารถเช็คได้นะ ว่า เขามาจากพิกัดไหน ด้วยโปรแกรมตัวนี้ โปรแกรมตัวนี้ จะทำการแสกนไอพีได้ เราสามารถรู้ข้อมูลเบื้องต้นได้เลย ไม่ว่าจะเป็น มาจากประเทศไหน มาจาองค์กรไหน หรือมาจาก เน็ตเวิร์คของอะไร แต่หากเป็นไอพีที่ ถูกต้องตามกฎหมาย จะมีการบอกละเอียดถึงขนาด ที่อยู่ และเบอร์โทรกันไปเลยทีเดียว อาทิเช่น บริษัทเป็นต้น ข้อมูลเหล่านี้ จะเป็นข้อมูลที่จริงหรือไม่ เพื่อนๆเชื่อได้เลยครับ ด้วยกฎของกระทรวงอินเตอร์เน็ตของหลายๆประเทศ เพื่อนๆสามารถโหลดโปรแกรมนี้มาใช้งาน เพื่อดูข้อมูลไอพี ของใครๆที่ต้องการก็ได้ เพียงแค่ต้องรู้เลขไอพี นั้นๆ ก็เพียงพอแล้ว เพื่อนๆสามารถโหลดโปรแกรม IPNetInfo มาใช้งานกันได้แล้วที่ลิ้งค์ข้างล่างนี้เลยจ้า

รายละเอียดโปรแกรม

IPNetInfo is a small and lightweight utility, which allows you to easily find all available information about an IP address. This utility can be very useful for finding the origin of any unsolicited email that you may receive.

Simply copy the message headers from your email software and paste them into the IPNetInfo utility, IPNetInfo then automatically extracts all IP addresses from the message headers and displays the information about these IP addresses.

With IPNetInfo you can find information such as the owner of an IP address, the country/state name, IP addresses range, contact information, address, phone, fax and email information.

System requirements: Windows 98/ME/2000/XP/2003/Vista. *Note: You should allow outgoing connections on your firewall to port 43.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 139 kb
: FREE
: internet-software

Screen Shot