โปรแกรม Advanced SystemCare Free 3.3.4 อัถประโยชน์ ซ่อมแซม ปรับปรุง ปกป้อง ทำความสะอาด เพิ่มความเร็วให้เครื่อง และสแกนไวรัสได้แค่คลิกเดียว

Advanced SystemCare Free 3.3.4 : โปรแกรมตัวนี้ถือว่าเป็นความก้าวหน้าของการพัฒนาโปรแกรมที่สามารถช่วยให้เราคลิกเพียงแค่ปุ่มเดียวจะสามารถช่วยปกป้อง ซ่อม และปรับปรุงประสิทธิพาพโดยรวมของคอมพิวเตอร์ให้ดีขึ้นได้เลย นับว่ามีความสะดวกอย่างมากต่อผู้ใช้งานในการแก้ไขปัญ หาคอมพิวเตอร์ การดูแลรักษาและการปกป้อง โดยงานทั้งหมดสามารถทำโดยการคลิกเพียงปุ่มเดียวและใช ้เวลาเพียง 1 นาที โปรแกรมมีขีดความสามารถในการกำจัด Spyware และ Adware, ปกป้องพัยคุกคาม, ป้องกันความเป็นส่วนตัว, ซ่อมบำรุงข้อผิดพลวดของ Registry , ทำความสะอาดไฟล์ตกค้างในเครื่อง, ซ่อมระบบ windows,และเพิ่มความเร็วของเครื่องให้แรงขึ้นด้วยกา รคลิกเพียงแค่ปุ่มเดียว เหลือเเชื่อใช่ไม๊หละ ของเค้าดีจริงไม่ลองไม่รู้ครับ...

รายละเอียดโปรแกรม

This utility offers a one-stop-shop for cleaning and maintaining your computer for better overall system performance. The interface is very simple, featuring only a few buttons, which makes it easy to get down to cleaning immediately (in fact, it automatically runs on start-up) and doesn't confuse you with multiple steps.

The Maintain Windows section focuses on four areas of maintenance: spyware removal, Registry cleaning, a privacy sweep, and deletion of junk files. The Diagnose System button provides system optimization tools, detects spyware, defragments your disk, and scans for hijacked Windows settings. In our tests the scan and clean for each of these areas took less than 10 minutes to complete. In many of these scans, it is difficult to tell what exactly is being accomplished by some of the tools, but we were able to test against other trusted apps, which confirmed Advanced SystemCare's efficacy in those areas.

Under the utilities section you are given several tools, which are similar to plug-ins, for other areas of optimization and diagnostic tests. Overall, Advanced SystemCare Free is a good way to maintain your system's speed and clear out junk files, but you'll need to remember to run it regularly because scheduling of scans is only available in the paid Pro version.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 7.52 MB
:
: Freeware
: modify-com

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo
[close]