โปรแกรม AppBooster 1.1 เพิ่มความเร็วให้กับเกมส์ และโปรแกรมต่างๆ

AppBooster 1.1 โปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยท่านปิด service และโปรแกรมไร้สาระทั้งหลายที่ทำงานอยู่เบื้องหลัง windows ซึ่งหลังจากปิดการทำงานไร้สาระนั้นไปแล้วท่านก็จะได้แรมคืนมาจำนวนหนึ่ง และลดปริมาณการใช้งาน CPU คืนมาด้วย แล้วมันก็จะส่งผลทางอ้อมกับการใช้งานอื่นๆ ในอนาคต เช่น การเล่นเกมส์ก็จะลื่นขึ้น เพราะไม่มีซอฟแวร์ หรือโปรเซสใดๆ มาขัดจังหวะ อีกทั้งการได้แรมคืนมาทำให้เราสามารถใช้งานโปรแกรมใหญ่ๆ ได้เต็มที่ อย่าง Photoshop เป็นต้น ที่ต้องอาศัยแรมจำนวนมากๆ หากแรมไม่พอจะใช้ harddisk เป็นแรมชั่วคราวแต่เพราะด้วย harddisk มันช้าทำให้ photoshop ช้าตามไปด้วย ฉะนั้นการได้แรมคืนมาก็จะทำให้ Photoshop ไม่ต้องทำแคชที่ harddisk ซึ่งจะส่งผลให้การเรนเดอร์งานใหญ่ๆ นั้นเร็วขึ้นนั่นเองครับ.

รายละเอียดโปรแกรม

The AppBooster program was developed to give you instant power for your apps and games whenever you need it.Professional users know how to boost their system for more game performance or FPS by shutting down unneeded applications, processes, services and Windows Features. Also unexperienced users or pros who want to save time let AppBooster improve system performance with just one click and without any reboot. After exiting the Booster Mode the original system state will be restored without rebooting.

Key features of AppBooster

Booster Modes:
· AppBooster contains a database with information about the importance and usefulness of background applications, services and windows features. Most of the running processes are not needed if you focus on performance e.g. Windows Designs and support for Mobile Devices. These processes will be terminated by AppBooster and reinitialized after the Booster Mode has been stopped.

Boost & Reset:
· AppBooster doesn’t need a reboot, neither for shutting applications and services down nor for restarting previously running applications.

Booster Profiles:
· Applications, services and Windows Features are clearly categorized to help you decide what functions you don’t need during the Booster Mode is active. These settings can be saved in “Booster Profiles” to switch between different scenarios

Include & Exclude Lists:
· AppBooster may terminate a process or service you need. If you experience any problems or missing features during the Booster Mode you can adjust a detailed exclude list to avoid future problems. If there are any applications which are NOT automatically closed (maybe because they are missing in the database) you can add them to an include list. Optionally you can send us this database to help us improve our database

Booster Shortcuts:
· Instead of manually launching AppBooster you can create shortcuts for applications which should be boosted. An AutoBoost Shortcut launches a Booster Profile and opens the linked application

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 6.61 MB
: Freeware
: modify-com

Screen Shot