โปรแกรม Auto Shutdown PC 2.1 โปรแกรมดีเอาไว้ตั้งเวลาปิดคอมพ์

Auto Shutdown PC 2.1 Build 0.623 โปรแกรมที่จะช่วยคุณประหยัดไฟ และยังช่วยลดโลกร้อนได้ทางอ้อมด้วยครับ เพราะมันจะเข้ามาทำหน้าที่ปิดคอมพ์ของคุณตามที่ตั้งเวลาไว้ หรือปิดคอมพ์เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว พร้อมออปชั่นตั้งเวลาเตือนแบบต่างๆ เช่นตั้งเตือนด้วยเสียงเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ตั้งให้โปรแกรมใดๆ ทำงานเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ โดยซอฟแวร์ตัวนี้เหมาะกับคนขี้ลืม และท่านที่ชอบเปิดโหลดบิททัวเร้นไว้แล้วอยากให้คอมพ์มันปิดไปเองเมื่องานเสร็จแล้วเป็นต้น.

รายละเอียดโปรแกรม

Is computer security important to you? How about energy bills? Are you constantly forgetting to shut down your computer, only to return to find that you’ve wasted a weekends-worth of power, or worse yet, that someone’s been accessing your information?

Sounds like it might be time for Auto Shutdown PC , a nifty program that allows you to program your computer to shut down automatically, at user-specified times.

Auto Shutdown PC can protect your privacy and help you save on your energy bills. All you have to do is set the program to shut down your computer at a certain time, and voila! Everything is taken care of for you.

Auto Shutdown PC even works if nobody is logged on, or if your computer is in hibernation mode. You can adjust the schedule to work whenever you need it: once, daily, weekly, monthly, or yearly. You can even set it to start much-needed applications before you shut down the system entirely. What’s more, you can schedule to switch off your computer based on some conditions: the computer is idle or the CPU usage is too high

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 1.22 MB
: Freeware
: modify-com

Screen Shot