โปรแกรม Autoruns 9.57 เร่งการบูท Windows XP ให้เร็วมากขึ้น

Autoruns 9.57 โปรแกรมช่วยปิดการโหลดของโปรแกรมต่างๆ ขณะที่ Windows XP กำลังเริ่มทำงาน (bootup) ซึ่งโปรแกรมที่โหลดพร้อมๆ กับ XP นี่เองเป็นสาเหตุทำให้การบูทเครื่องช้า แถมแอบใช้แรมเราไปโดยไร้ค่า ทั้งๆ ที่บางโปรแกรมไม่ต้องทำงานพร้อมๆ กับ Windows XP ก็ได้ครับ สำหรับการใช้งานโปรแกรม Autoruns นั้นก็ง่ายๆ เพียงไล่ติ๊กเครื่องหมายถูกหน้าโปรแกรมที่คิดว่าไม่จำเป็นออกเพียงเท่านี้เองครับ..ปล. ใช้กับ Windows Vista และ Windows 7 ได้ด้วยครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Autoruns shows you what programs are configured to run during system bootup or login, and shows you the entries in the order Windows processes them. These programs include ones in your startup folder, Run, RunOnce, and other Registry keys. You can configure Autoruns to show other locations, including Explorer shell extensions, toolbars, browser helper objects, Winlogon notifications, auto-start services, and much more. Autoruns goes way beyond the MSConfig utility bundled with Windows Me and XP.

Autoruns’ Hide Signed Microsoft Entries option helps you to zoom in on third-party auto-starting images that have been added to your system and it has support for looking at the auto-starting images configured for other accounts configured on a system. Also included in the download package is a command-line equivalent that can output in CSV format, Autorunsc.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 581.54 KB
: Freeware
: modify-com

Screen Shot