โปรแกรมสุดเจ๋งเปลี่ยน Flash Drive ให้เป็นแรมได้!!

eBoostr โปรแกรมที่จะเข้ามาช่วยจัดการ Flash Drive ของท่านให้เป็นพื้นที่แคช สำหรับรองรับงานที่ล้นเหลือจากการที่แรมเราจะรับเข้าไปได้ กล่าวคือ ปกติการเปิดใช้งานโปรแกรมโตๆ เช่น เกมหรือโปรแกรมกราฟิกมันจะต้องมีการดึงเอาโปรแกรมนั้นๆ เข้าไปทำงานบนแรมเพื่อจะได้ทำงานเร็วๆ แต่หากแรมเรามันน้อยมันก็จะไปใช้พื้นที่บางส่วนบนฮาร์ดดิสก์แทน ซึ่งช้ากว่าแต่ก็สามารถทำงานได้เช่นกัน..ทว่าปัจจุบัน Flash Drive ราคาถูกลงมากและเร็วกว่าฮาร์ดดิสก์มาก จึงมีการพัฒนาโปรแกรมขึ้นมาเพื่อโอนถ่ายโปรแกรมโตๆ เหล่านั้นไปวิ่งบน Flash Drive แทน ซึ่งถือได้ว่าเป็นแรมที่ 2 ของเครื่องก็ว่าได้ครับ ซึ่งจากการทดสอบกับคอมพ์ที่แรมน้อยๆ พบว่ามันช่วยให้โปรแกรมที่ทำงานบ่อยๆ หรือโปรแกรมที่โตๆ เหล่านั้นเรียกมาใช้งานเร็วขึ้น และในช่วงโหลดเกมก็มีความลื่นไหลมากขึ้นครับ.

รายละเอียดโปรแกรม

eBoostr working as an alternative solution to ReadyBoost and SuperFetch technologies, implements a different advanced approach to use flash memory to speed up your computer

It speeds up your PC and improves application responsiveness by using flash memory and free RAM as an extra layer of performance-boosting cache for your PC. Use up to four inexpensive flash devices to speed up your system. Add more speed to your PC without any hardware upgrade!

System Requirements

■Windows Vista, Windows XP, Windows 2000, Windows 2003 Server, Windows 2008 Server, Windows 7 RC (all 32 and 64 bit systems supported)
■USB 2.0 port version or memory card reader
■Flash drive or memory card with at least 2.5 MB/sec random read speed

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 2.3 MB
: Freeware
: modify-com

Screen Shot