โปรแกรม วัดความร้อนโน้ตบุ๊กด้วย Hardware Sensors Monitor

Hardware Sensors Monitor เป้นโปรแกรมที่ใช้วัดความร้อนซีพียูทั้งซีพียูของ PC และ NoteBook ไม่ว่าซีพียูจะมีกี่คอร์ก็…สามารถวัดไปนำความร้อนได้ครับ… ทั้งนี้นอกจากวัดความร้อนได้แล้วมันยังตรวจสอบความเร็วรอบพัดลม แรงดันไฟเลี้ยงซีพียูและแสดงความเร็วซีพียูออกมาได้ด้วย แต่ที่ผมชอบสุดคือ มันมี Sidebar Gadget สำหรับเอาไว้แสดงผลความร้อนและสถานะต่างๆ ของ NoteBook เราได้ด้วยครับ ถ้าอย่างไรลองเอาไปลองใช้ดูครับรับรองติดใจ.

รายละเอียดโปรแกรม

Hardware sensors monitor utilizes sensor chips on smart motherboards to track system and CPU temperatures, voltages and cooling fans. By quickly catching an overheated computer, you can prevent disasters such as system instability or damage. The program is resource friendly, resides quietly in the system tray, and continually monitors the various parameters. By clicking its icon, you’ll view real time values for each component. Hmonitor supports all Windows OS: Windows X,ME,NT,2000,XP,2003,Vista,2008, including X64 editions.Note: For Vista X64, you need to allow self-signed drivers loading.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 2.18 MB
:
: Freeware
: modify-com

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • ohodownloads