โปรแกรม PC Wizard 2010.1.93 เอาไว้วัดว่าคอมพ์คุณเจ๋งแค่ไหน?

Wizard 2010.1.93 เป็นโปรแกรมอรรถประโยชน์ที่ใช้ในการวัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ และใช้ตรวจหาของฮาร์ดแวร์ หรือองค์ประกอบทั้งหมดที่อยู่ในคอมพิวเตอร์ของคุณ เช่น แสดงความเร็วซีพียู แสดงขนาดของแรมที่เป็นจริง ขนาดของฮาร์ดดิสก์ ความร้อนของอุปกรณ์ต่างๆ ฯลฯ แต่ฟังก์ชั่นเด่นของ PC Wizard นั้นหลักๆ จะอยู่ที่ความสามารถในการ Benchmark ระบบคอมพิวเตอร์ที่มันสามารถวิเคราะห์ประสิทธิภาพการทำงานของอุปกรณ์ต่างๆ ได้แทบทั้งหมด เช่น ประสิทธิภาพ CPU ประสิทธิภาพการทำงานของแคช ประสิทธิภาพการทำงานของ RAM ประสิทธิภาพการทำงานของ Hard Disk ประสิทธิภาพการทำงานของ ซีดี/ดีวีดี-รอม Media Removable/แฟลช ประสิทธิภาพ ประสิทธิภาพวิดีโอ MP3 และประสิทธิภาพในการบีบอัดไฟล์อีกด้วย

รายละเอียดโปรแกรม

PC Wizard 2009 is a powerful utility designed especially for detection of hardware, but also some more analysis. It´s able to identify a large scale of system components and supports the latest technologies and standards. This tool is periodically updated (usually once per month) in order to provide most accurate results.

PC Wizard 2009 is also a utility designed to analyze and benchmark your computer system. It can analyze and benchmark many kinds of hardware, such as CPU performance, Cache performance, RAM performance, Hard Disk performance, CD/DVD-ROM performance, Removable/FLASH Media performance, Video performance, MP3 compression performance.

What´s New in version 2010.1.93

■Intel ATOM “Pineview” support
■Intel NM10 Chipset support
■Intel GMA 3150 video card support
■DirectCompute information support
■ComputeShaderModel version support
■Double Precision Shader Compute support
■Internet Gateway Router support
■Processor Power Consumption support
■Intel W5590, E5540, E5530, L5530, E5520, L5520, L5518, L5506, E5504, E5502 processors support
■Intel W3565, W3530, 930 processors support
■Intel Core i5 processors support
■AMD SR5690/SR5650 Chipset support
■DELL Computer Desktop Hardware Monitoring support
■ITE IT8721F Sensor support
■Gigabyte DES Sensor support
■Network shared resources support
■Intel Core i7-600, i5-500, i5-400, i3-300 Mobile Processors Series support
■Intel Core i3-500 Desktop Processors Series support
■Intel Pentium G6950 processor support
■Intel HD Graphics video card support
■Intel H55/HM55 Chipset support
■Intel QM57/H57/Q57/HM57/QS57 Chipset support
■Virtual Machine detection support
■Asus EPU support
■AMD Athlon II 1xxx processors support
■AMD Phenom II X2 B processor support
■AMD OPteron Quad-Core 13xx processors support

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 3.48 MB
: Freeware
: modify-com

Screen Shot