โปรแกรม Smarty Uninstaller 2009 Pro 2.5.3 ถอนโปรแกรมให้สิ้นซาก

Smarty Uninstaller 2009 Pro 2.5.3 โปรแกรมช่วยถอนการติดตั้งโปรแกรมที่ทำได้ดีกว่าเครื่องมือการถอนโปรแกรมที่ให้มากับ Windows เพราะ Smarty Uninstaller สามารถลบข้อมูลได้แทบทั้งหมด ไล่ตั้งแต่ Folder จนไปถึงระดับรีจีสเตอร์ ท่านจึงมั่นใจได้ว่าซอฟแวร์ที่ถอนไปแล้วมันหมดไปจริงๆ ไม่ค้างคาในรีจีสเตอร์ให้เป็น “ขยะของระบบ” ที่คอยเกะกะการทำงานของ Windows ซึ่งจะส่งผลในระยะยาว เมื่อมันสะสมมากๆ ขึ้นระบบก็ช้าลงๆ นั่นเองครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Powerful Professional Uninstall Manager with intuitive and easy to use interface! Manage and completely remove Windows applications.

At most cases Windows applications are very complicated. They put large number of traces to your system. Especially that refers to such things as entries in Windows Registry, Program Files and Shortcuts. In general the problem lies in Uninstaller (simply, an uninstaller is the opposite of an installer.

During the uninstallation, the uninstaller removes all the components which were installed) that can’t properly remove all traces in Windows. Also some users simply doesn’t use uninstaller! They just delete the application program files from hard drive. Other traces still stays untouched! Large amount of junk traces will make your PC much slower.

Smarty Uninstaller can help you to avoid all these problems and many more.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 4.22 MB
: Freeware
: modify-com

Screen Shot