โปรแกรม SuperRam ปรับแต่งแรมให้ทำงานสมบูรณ์ขึ้น

SuperRam เป็นโปรแกรมที่จะเข้ามาจัดการบริหารการใช้แรมให้สามารถใช้งานได้สมบูรณ์มากขึ้นโดยเฉพาะท่านที่มีแรมน้อยๆ ควร…หาซอฟแวร์นี้มาใช้เพราะมันจะคอยตรวจจับว่ามีอะไรใหมไม่ได้ใช้งั้นฉันยกเลิกเธอออกจากการจับจองแรมนะ ทำให้แรมมีพื้นที่มากขึ้นเพื่อจะรองรับซอฟแวร์อื่นๆ หรือนำเอาไปใช้กับงานที่จำเป็นต้องใช้แรมแบบนี้เป็นต้นครับ.

รายละเอียดโปรแกรม

SuperRam is a tool for all which allows you to maintain and manage memory the right way. No modifications to your hardware are made and all adjustments and settings are done in an easy to use interface that a child could use. Most other Ram/memory modifiers promise that they work while you notice no difference at all in performance. SuperRam on the other hand has been tried and tested and proven to work.

Are you tired of program crashes or low memory warnings? Or you notice your computer performance slowly degrades after a period of time? SuperRam not only fixes these problems from occurring it also enhances your computers performance. Keep Windows running longer by using SuperRam! No longer do you have to reboot your computer due to low memory warnings, you choose the amount of memory your computer maintains and SuperRam releases wasted memory and returns it back to you. SuperRam will super-charge your computers memory.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 2.37 MB
:
: Freeware
: modify-com

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • ohodownloads