โปรแกรม SuperRam 6.3.15.2010 จัดการบริหารการใช้แรมให้สามารถ ใช้งานได้สมบูรณ์ มากขึ้น

SuperRam 6.3.15.2010 จัดการบริหารการใช้แรมให้สามารถ ใช้งานได้สมบูรณ์ มากขึ้น โดยเฉพาะท่านที่มีแรมน้อยๆ ควรหาซอฟแวร์ นี้มาใช้เพราะมันจะคอยตรวจจับว่ามีอะไรใหมไม่ ได้ใช้งั้นฉันยกเลิกเธอออกจาก การจับจองแรมนะ ทำให้แรมมีพื้นที่มากขึ้นเพื่อจะรองรับซอฟแวร์อื่นๆ หรือนำเอาไปใช้กับงานที่จำเป็นต้องใช้แรมแบบนี้เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถจับจองพื้นที่บนแรม (แคชหน่วยความจำ) เพื่อเปิดโอกาศให้โปรแกรมใหญ่ๆ เข้ามาทำงานได้มากขึ้นมันจะได้ไม่ไปกวนฮาร์ดดิสก์เพื่อนำมาเป็นแรมนั่นเอง ครับ (เนื่องจากฮาร์ดดิสก์มันช้ากว่าแรม).

รายละเอียดโปรแกรม

SuperRam is a program that will allow you to optimally maintain and manage your system’s memory.SuperRam makes no modifications to your hardware and all adjustments and settings are done in an easy to use interface that even a child could use.Most ‘other’ Ram/memory modifiers promise that they work while you notice no difference at all in performance. SuperRam on the other hand has been tried and tested and proven to work.

Are you tired of program crashes or low memory warnings? Or you notice your computer performance slowly degrades after a period of time? SuperRam not only fixes these problems from occurring it also enhances your computers performance.

Keep Windows running longer by using SuperRam. No longer do you have to reboot your computer due to low memory warnings, you choose the amount of memory your computer maintains and SuperRam releases wasted memory and returns it back to you. SuperRam will super-charge your computer`s memory.

Here are some key features of SuperRam
· Fixed all small warnings and errors that were reported during compile time with Delphi 2010.
· This addresses many exception errors and bugs.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 5.19 MB
: Freeware
: modify-com

Screen Shot