โปรแกรม SuperRam 6.4.5.2010 จัดการบริหารการใช้แรม

SuperRam 6.4.5.2010 โดยเฉพาะท่านที่มีแรมน้อยๆ ควรหาซอฟแวร์ นี้มาใช้เพราะมันจะคอยตรวจจับว่ามีอะไรใหมไม่ได้ใช้งั้นฉันยก เลิกเธอออกจากการจับจองแรมนะ ทำให้แรมมีพื้นที่มากขึ้นเพื่อจะรองรับซอฟแวร์อื่นๆ หรือนำเอาไปใช้กับงานที่จำเป็นต้องใช้แรมแบบนี้เป็นต้น อีกทั้งยังสามารถจับจองพื้นที่บนแรม (แคชหน่วยความจำ) เพื่อเปิดโอกาศให้โปรแกรมใหญ่ๆ เข้ามาทำงานได้มากขึ้น

รายละเอียดโปรแกรม

SuperRam is a program that will allow you to optimally maintain and manage your system’s memory.SuperRam makes no modifications to your hardware and all adjustments and settings are done in an easy to use interface that even a child could use.Most ‘other’ Ram/memory modifiers promise that they work while you notice no difference at all in performance. SuperRam on the other hand has been tried and tested and proven to work.

Are you tired of program crashes or low memory warnings? Or you notice your computer performance slowly degrades after a period of time? SuperRam not only fixes these problems from occurring it also enhances your computers performance.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 8.04 MB
: Freeware
: modify-com

Screen Shot