โปรแกรมเพิ่มความเร็วให้ Windows 7

Windows 7 Manager โปรแกรมปรับแต่งโมดิฟาย Windows 7 ให้เร็วแบบติดจรวดด้วยฟังก์ชั่นย่อยต่างๆ มากมายที่ผู้เขียนโปรแกรมนี้ทำขึ้นมาเพื่อจะช่วยให้การปรับแต่งค่าต่างๆ ของ Windows 7 ให้รวมอยู่ในโปรแกรมนี้โปรแกรมเดียวไม่ว่าจะการปรับแต่ง Register การปรับแต่ง Service รวมไปถึงการตั้งค่าความปลอดภัยของ Windows 7 ด้วย ซึ่งจากการทดลองของทีมงานพบว่าโปรแกรมนี้ทำให้ Windows 7 กินแรมน้อยลงมีความเร็วในการทำงานมากขึ้นจริง! ครับ.

รายละเอียดโปรแกรม

Windows 7 Manager is a system software that will help you tweak, optimize and clean up your copy of Microsoft Windows 7. It will increase your system speed, improve system security, and meet all of your expectations. Windows 7 is the newest Operating System for home users and professionals alike. Windows 7 brings clarity to your world, so you can more safely and easily accomplish everyday tasks and instantly find what you want on your PC.

Windows 7 Manager is the powerful software tool to tweak and optimize your Windows 7, it bundles more than 30 different utilities in one and help your system faster and more stable, secure and personal!

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 5.20 MB
: Freeware
: modify-com

Screen Shot