โปรแกรม Adobe PhotoShop CS4 11.0.1 โปรแกรม Photoshop โปรแกรมโฟโต้ชอป

Adobe PhotoShop CS4 11.0.1 : โปรแกรมแต่งภาพที่มีชื่อเสียงที่สุดในโลก ณ ขณะนี้ โปรแกรม Adobe Photoshop ได้พัฒนามาหลาย 10 ปีจนถึงเวอร์ัชันล่าสุด Adobe Photoshop CS4 11.0 ซึ่งข้อได้เปรียบเหนือโปรแกรมตกแต่งภาพอื่น ๆ คือ ความหลากหลายของเครื่องมือ และลูกเล่นใหม่ ๆ ที่เพิ่มเข้ามาในทุก ๆ เวอร์ชัน อีกทั้งยังสามารถดาวน์โหลด Plugin เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพเฉพาะงานบางได้ เพิ่มความหลากหลายให้งานตกแต่งมากขึ้น ใครที่เคยใช้ Photoshop ตัวเดิมลองมาใช้ตัวนี้ดูบางทีอาจจะเลิกใช้เวอร์ชันเดิมไปเลยก็เป็นได้ครับ

รายละเอียดโปรแกรม

The professional image-editing standard and leader of the Photoshop digital imaging line

Adobe Photoshop software, the professional image-editing standard and leader of the Photoshop digital imaging line, delivers more of what you crave.

Groundbreaking creative tools help you achieve extraordinary results. Unprecedented adaptability will let you custom-fit Photoshop exactly to the way you work. And with more efficient editing, processing, and file handling, there's no slowing you down.

Create with unmatched power

Timesaving file handling with Adobe Bridge (formerly the File Browser)

Multitasking
Take advantage of compact floating mode in Adobe Bridge to process images while simultaneously working in Photoshop.
Viewing options
Easily browse your Adobe Creative Suite and other graphics files in Adobe Bridge; present your images with features like Slideshow and Filmstrip mode; scale thumbnails to any size using a slider; and view and edit metadata.

Automated batch processing
Automatically process batches of images in Adobe Bridge to rename, convert format, adjust exposure, create a web gallery or Adobe PDF Presentation, and more.

Rating and labeling
Quickly rate and label photos in Adobe Bridge so you can instantly bring up your best shots.

Sophisticated search
Easily find any image using sophisticated search capabilities in Adobe Bridge that let you specify a variety of parameters. Save searches as Collections that you can recall anytime.

Professional color and tone control

Match Color command
Achieve a consistent look between package shots, fashion photos, and more by instantly matching the color scheme of one image to another.

Color Replacement tool
Easily change the color of any image area while retaining the original texture and shading.

32-bit High Dynamic Range (HDR) support
Create and edit 32-bit images, and combine multiple exposures into a single, 32-bit image with expanded range-from the deepest shadows to the brightest highlights.

Histogram palette
Monitor color changes to your image in the Histogram palette, which dynamically updates as you make adjustments.

Shadow/Highlight correction
Quickly improve the contrast of over- or underexposed areas of an image, including CMYK images, while preserving the overall balance of the photo.

Color management guidance
Get precise, consistent color from display to output with helpful color management guidance.

Intelligent image editing

Revolutionary Vanishing Point
Achieve amazing results in a fraction of the time with the groundbreaking Vanishing Point, which lets you clone, paint, and paste elements that automatically match the perspective of the surrounding image area.

Image Warp
Easily create packaging mock-ups or other dimensional effects by wrapping an image around any shape or stretching, curling, and bending an image using Image Warp.

Spot Healing Brush
Effortlessly retouch photos-including 16-bit images-in a single click with the advanced power of the new Photoshop Spot Healing Brush.

Healing Brush
Perform expert retouching to remove dust, scratches, blemishes, wrinkles, and other flaws with minimal effort using the Healing Brush

Essential photography tools

One-click red-eye correction
Instantly neutralize red eyes with the one-click red-eye correction tool, which supports 16-bit images and lets you set pupil size and darkening level.

Optical lens correction
Easily correct common lens distortions, such as barrel and pincushion, and fix chromatic aberrations and vignetting.

Smart Sharpen
Easily counteract common image blurring with fine correction control based on the specific blur types: motion, lens, and Gaussian.

Advanced noise reduction
Polish digital photos with advanced noise correction in high-ISO shooting plus JPEG artifact reduction.

Camera raw workflow enhancements
Process an entire photo shoot in a fraction of the time by simultaneously adjusting color, curves, cropping, and more-and continue working in Photoshop! With support for a comprehensive range of digital cameras, Photoshop lets you automatically adjust settings, convert to Digital Negative (DNG) format, and apply nondestructive edits to batches of images.

Comprehensive 16-bit support
Perform precise editing and retouching with support for 16-bit images in core features, including layers, brushes, text, shapes, and more.

Crop and Straighten command
Scan multiple images at once and let Photoshop automatically straighten and save each image as an individual file.

Design freedom

Flexible layers
Composite images, text, and effects on hundreds of layers that you can organize with up to five levels of nesting and save in different combinations as Layer Comps.

Painting and drawing tools
Create or modify images with a wide assortment of professional, fully customizable paint settings, artistic brushes, and drawing tools.

Special effects filters
Achieve amazing results with more than 95 special effects filters. Easily preview and apply more than one filter at a time from the Filter Gallery.

Advanced type control
Add vector-based text that you can edit at any time, format, warp, place on a path, convert to outlines, and use for masks or other special effects.

Advanced web capabilities
Create sophisticated web page elements with rollovers, transparency, image slicing, and more.

Web animations
Quickly create dynamic GIF animations-using one or more images-directly within Photoshop by taking advantage of the new Animations palette and layer palette animation options

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 814.00
: Shareware
:

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo