โปรแกรม MyDefrag 4.2.8 โปรแกรมทำความสะอาดเครื่อง และจัดเรียงข้อมูลใน Hard Disk ใหม่ ให้เครื่องทำงานได้เร็ว และมีพื้นที่มากขึ้น

MyDefrag 4.2.8 ดาวน์โหลดโปรแกรมจัดเรียงข้อมูล Hard Disk ใหม่ และทำความสะอาดเครื่อง ทำให้เครื่องทำงานได้เร็วขึ้น และมีพื้นในการจัดเก็บข้อมูลเพิ่มมากขึ้น ซึ่ง โดยโปรแกรมนี้จะกำจัดไฟล์ขยะที่มีอยู่ในเครื่องทิ้ง และจัดเรียงข้อมูลใน Hard Disk ใหม่ ทำให้มีพื้นที่ในการเก็บข้อมูลเพิ่มขึ้น และเครื่องทำงานได้เร็วขึ้นครับ ซึ่งโปรแกรมนี้จะใช้เวลาในการทำความสะอาดและจัดเรียงข้อมูลเร็วมาก ถ้าใครเคยใช้ตัว Deflag ที่ติดมากับ windows คงจะรู้ว่าทำงานได้ช้ามาก ๆ บางทีต้องรอถึงครึ่งวันกว่าจะเสร็จ มาลองใช้โปรแกรมตัวนี้ดูครับ แล้วจะติดใจกับของดี ๆ ฟรี ๆ ตัวนี้ครับ

รายละเอียดโปรแกรม

MyDefrag (formerly JKDefrag) is a disk defragmenter and optimizer for Windows 2000/2003/XP/Vista/2008/X64. Completely automatic and very easy to use, fast, low overhead, with several optimization strategies, and can handle floppies, USB disks, memory sticks, and anything else that looks like a disk to Windows.

Included are a Windows version, a commandline version (for scheduling by the task scheduler or for use from administrator scripts), a screensaver version, a DLL library (for use from programming languages), versions for Windows X64, and the complete sources.

Why use this defragger instead of the standard Windows defragger?

Much faster.
Totally automatic, extremely easy to use.
Optimized for daily use.
Disk optimization, several strategies.
Directories are moved to the beginning of the disk.
Reclaims MFT reserved space after disk-full.
Maintains free spaces for temporary files.
Can defragment very full harddisks.
Can defragment very large files.
Can defragment individual directories and files.
Can be run automatically with the Windows Scheduler.
Can be used from the commandline.
Can be used as a screen saver.
Can be run from cdrom or memory stick.
Sources available, can be customized.
JKDefrag was open source, but from version 4, when it changed its name to MyDefrag, it is closed source.

Change Log
- Fixed a bug in the grammar of the MaxRunTime statement. It can now be used multiple times in a block, as intended.
- Added a logfile footer with the finishing time and total running time.
- Added ExcludeVolumes(CDRom(yes)) to the settings, to hide the cdroms in the the MyDefrag script chooser window.
- If MyDefrag is started with some volumes names ("MyDefrag.exe -v C: -v D:") then the script chooser now only displays those volumes.
- Added support for volume device names, for example "DeviceHarddiskVolume1".
- Added the ImportListFromProgramHints fileboolean.
- Added several options to WhenFinished, such as Hibernate, Standby, and WarnUsers.
- Fixed a problem in the calculation of the ZoneSize and ZoneBegin numbers.
- Changed the selection criteria of FastFill (more favor files high on the disk) to move less data and finish quicker.
- Changed the installer so the association between MyD scripts and a new version of MyDefrag is not deleted any more when an old version is uninstalled.
- Fixed a bug that could cause certain VolumeBooleans to crash.
- Added the MoveToEndOfDisk fileaction.
- Added the NumberBetween volumeboolean.
- Added the FileSystemType volumeboolean.
- Added the FileLocation fileboolean.
- Added the Minimum() and Maximum() NUMBER operators.
- Added the RememberUnmovables setting.
- Added the Highlight.MyD example script.
- Added the SetColor "text" setting.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 1.97
: Freeware
:

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo