Prima myDELIVERY โปรแกรมบริหารการส่งสินค้า

เพิ่มเติม
Prima myDELIVERY (โปรแกรม บริหารการส่งสินค้า) : สำหรับธุรกิจธุรกิจขนส่งสินค้าทั่วไป ธุรกิจขายสินค้าทั่วไป ที่มีการส่งให้ลูกค้า เช่น บริษัทขนส่งสินค้า ต่าง ๆ ใช้งานง่าย ช่วยงานทะเบียน การจัดระบบสินค้า พิมพ์ใบสำคัญ การคิดราคา การจัดสินค้าลงพาหนะ การจัดทำรายงานส่งไปพร้อมกับพาหนะ รายงานสินค้าที่ลงตามจุดต่าง ๆ ช่วยให้ไม่เกิดการผิดพลาด หรือลืมส่งให้ลูกค้า จัดทำรายการสินค้าที่ไม่ถึงมือลูกค้า พร้อมระบบขายสินค้า มี Stock สมบูรณ์ ปรับทันทีเมื่อมีการใช้งาน เลือก User Interface ( SKIN ) หน้าจอได้เอง 3 รูปแบบ ใช้ได้กับเครื่องอ่านบาร์โค๊ด ลิ้นชักเก็บเงิน ทำงานบน Windows 98 /ME /XP /Vista รองรับระบบ LAN