ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม CommView 6.3

CommView 6.3 โปรแกรมตรวจสอบระบบเครือข่ายไร้สาย

เพิ่มเติม
CommView เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการตรวจสอบและดูแลเกี่ยวกับระบบเครื่อข่ายแบบไร้สายภายในองค์กรหรือบ้านของคุณ ซึ่งโปรแกรมนี้สนับเครือข่ายไร้สายทุกชนิดไม่ว่าจะเป็น 802.11 a/b/g/n เป็นต้น โปรแกรมนี้มีการนำเสนอรูปแบบของระบบเครือข่ายแบบภาพรวมพร้อมทั้งรายละเอียดของระบบเครือข่ายที่เข้าใจได้ง่าย ซึ่งโปรแกรมจะแสดงรายละเอียดออกมาในรูปแบบของต้นไม้ซึ่งทำให้การไล่หาลำดับชั้นของแต่ละองค์ประกอบในระบบเครือข่ายนั้นเป็นไปได้ง่ายมาก โปรแกรมนี้มีเครื่องมือที่ออกแบบมาสำหรับตรวจสอบระบบเครือข่ายแบบไร้สายให้ใช้มากกว่า 70 ชนิดหรือ 70 โปรโตคอลเลยทีเดียว คุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการดับจับแพ็คเก็จในระบบเครือข่ายได้หลายชนิดด้วยกันทั้ง TCP และแพ็คเก็จของระบบ VOIP ซึ่งก็คือ SIP และ H.323 เป็นต้น