ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ดาวน์โหลดโปรแกรม html

HTML-Optimizer 1.5.5 โปรแกรมบีบอัดไฟล์ HTML ให้มีขนาดเล็กลง

เพิ่มเติม
HTML-Optimizer เป็นโปรแกรมสำหรับทำให้หน้าเว็บไซด์โหลดได้เร็วขึ้นด้วยการทำ optimize ที่ตัวโค๊ด HTML และ script และไฟล์ภาพต่างเช่น JPEG และ PNG โปรแกรมจะสร้างโฟลเดอร์ขึ้นมาอีกโฟลเดอร์หนึ่งโดยไม่ยุ่งเกี่ยวกับโฟลเดอร์เดิมเสมือนเป็นการสำรองข้อมูลของไฟล์เก่าไปในตัว โปรแกรมสามารถที่จะทำการ optimize เว็บไซด์เฉพาะส่วนที่มีการเปลี่ยนแปลงได้เพื่อความรวดเร็วในการทำงาน คุณสามารถเจาะจงไฟล์และชนิดของไฟล์ที่ต้องการสร้างการ optimize ได้ นอกจากนั้นโปรแกรมยังมีคุณสมบัติการทำงานแบบ drag and drop และมีวิซาร์ดให้ใช้งานด้วย

HTML Code Export โปรแกรมสำหรับจัดหน้าส่งออกและพิมพ์เอกสาร HTML

เพิ่มเติม
HTML Code Export : เป็นโปรแกรมสำหรับจัดกน้า, ส่งออกและพิมพ์เอกสาร HTML ซึ่งสามารถรองรับได้มากกว่า 10 รูปแบบ สามารถ Upgrade HTML เก่าๆ เป็น XTML แปลงเอกสาร HTML เป็น PDF, RTF, ภาพและอื่นๆ ด้วยโปรแกรมนี้คุณสามารถจัดรูปแบบโค้ด HTML สามารถแปลงโค้ด HTML ไปเป็นรูปแบบ HTML, PDF, RTF, BMP, PNG, JPG, Lotus, SVG, QUATTRO Pro, Excel และพิมพ์ สร้างรายงานขั้นสูงโดยใช้ State Of The Art, เครื่องมือในการพิมพ์และรายงานและอื่นๆ อีกมากมายด้วย

HTML Text Extractor โปรแกรมสำหรับแยกข้อความออกจากเวบไซต์และดู HTML ที่ใส่รหัสเอาไว้

เพิ่มเติม
HTML Text Extractor : เป็นโปรแกรมสำหรับแยกข้อความออกจากเวบไซต์และดู HTML ที่ใส่รหัสเอาไว้นะครับ ถ้าคุณต้องการแยกข้อความจากเวบไซต์ที่ไม่สามารถเลือกข้อความได้หรือคุณต้องการที่จะดู HTML ที่ถูกใส่รหัสเอาไว้ ก็ต้องโปรแกรมนี้เลยล่ะครับ โปรแกรมนี้เค้าสามารถช่วยให้คุณได้ดูและ Save HTML ได้จากทุกหน้าเวบได้อย่างง่ายดาย