ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: สถิติ

OutlookStatView 1.31 โปรแกรมจัดเก็บสถิติอีเมล์

เพิ่มเติม
OutlookStatView เป็นโปรแกรมสำหรับช่วยในการจัดทำสถิติการติดต่อสื่อสารของคุณกับบุคคลอื่นๆ ที่เกิดขึ้นทางอีเมล์ที่รับส่งผ่านโปรแกรม outlook มันจะทำให้คุณได้รู้ว่าที่ผ่านคุณได้ติดต่อกับใครไปมากน้อยแค่ไหนหรือมีอีเมล์มากจากใครมากเป็นพิเศษหรือเปล่า หรือคุณส่งเมล์ไปหาใครมากน้อยแค่ไหนเพื่อประโยชน์ในการพิสูจน์หรือตรวจสอบอะไรบางอย่างนั่นเอง โปรแกรมจะทำการวิเคราะห์ข้อความจากหัวข้อ To/From ของแต่ละบุคคลในรายชื่ออีเมล์ที่มีอยู่ในเครื่องของคุณ โปรแกรมสามารถแสดงถึงขนาดของอีเมล์ เวลาของอีเมล์และรายละเอียดอื่นๆ อีกมากมายหลายแบบ นอกจากนั้นแล้วโปรแกรมยังสามารถสร้างรายงานให้คุณได้ด้วยในรูปแบบ HTML ครับ