ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: แจกโปรแกรม 175 Situations

175 Situations แอพฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษฝึกพูดสำเนียงเหมือนเจ้าของภาษา

เพิ่มเติม
ใครอยากเก่งภาษาอังกฤษบ้างยกมือขึ้น วันนี้ผมมีแอพพลิเคชั่นตัวหนึ่งที่สามารถสอนภาษาให้กับเราได้ แอพนี้ชื่อว่า 175 Situations ที่จะช่วยให้คุณฝึกฟังบทสนทนาภาษาอังกฤษจากสำเนียงเจ้าของภาษา พร้อมทั้งคำแปลที่เป็นภาษาอังกฤษ ซึ่งเจ้าแอพ 175 Situation สามารถใช้ร่วมกับหนังสือ “พูดอังกฤษพิชิตได้ทุกสถานการณ์” ที่ครอบคลุมถึง 175 สถานการณ์ต่างๆ ในชีวิตประจำวันของเรา และรูปแบบประโยคสามารถใช้ได้จริงผมยืนยันได้ มีประโยคสนทนามากถึง 1200 ประโยค ที่แบ่งตามสถานการณ์ต่างๆ ไว้อย่างครบครัน รูปแบบประโยค คำศัพท์ต่างๆ ชัดเจน สามารถฟังแล้วฝึกพูดตามไปด้วยได้อย่างง่ายดาย เหมาะสำหรับผู้ที่ต้องการฝึกทักษะการฟัง และการสนทนาในภาษาอังกฤษให้เชี่ยวชาญมากยิ่งขึ้น พร้อมทั้งฝึกการออกเสียงให้สำเนียงเหมือนกับเจ้าของภาษา หากใครที่ชอบและต้องการฝึกภาษาอังกฤษผมว่า แอพ 175 Situation นี้เหมาะมากๆ ผมขอยกตัวอย่างบทสนทนาในแอพนี้สัก 1 สถานการณ์ Situation 11 Asking about others การถามสารทุกข์สุขดิบบุคคลอื่น Chompoo : Hello Mark, How are you ? Mark : Very well thanks, and you. Chompoo : Fine thanks, and how about your sister. Is she alright ? Mark : Must better now she can go to school. Thanks for asking. นอกจากจะมีคำแปลแล้ว ยังมีเทคนิคการใช้คำศัพท์ และการแต่งประโยคเพิ่มเติมให้อีกด้วย