ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลด Metadata Analyzer

Metadata Analyzer โปรแกรมสำหรับการตรวจสอบ MS Office

เพิ่มเติม
Metadata Analyzer : เป็นโปรแกรมสำหรับการตรวจสอบ MS Office : Microsoft Word, Microsoft Excel, Microsoft PowerPoint สำหรับการไม่อนุญาตให้เปิดเผยข้อมูลส่วนตัว การใช้ Software ในการใส่ข้อมูลเกี่ยวกับอักษรแรกของชื่อ ชื่อบริษัท ตัวเลขต่างๆ ทรัพย์สินลูกค้า และสิ่งอื่นๆ ที่จะเป็นการละเมิดเรื่องส่วนตัวของคุณ Metadata Analyzer จะแนะนำคุณเกี่ยวกับข้อมูลเหล่านี้ และจะเป็นผู้เชี่ยวชาญเรื่องนี้ในที่ทำงานของคุณ และไม่อนุญาตให้คนที่ไม่ใช่ผู้เขียนเปิดเผยข้อมูลส่วนตัวของคุณ