ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: โหลดMikogo 4.3

Mikogo 4.3 โปรแกรมควบคุมคอมพิวเตอร์จากทั่วโลก

เพิ่มเติม
Mikogo เป็นโปรแกรมสำหรับใช้ในการควบคุมคอมพิวเตอร์เครื่องอื่นๆ ได้จากระบบเครือข่ายอินเตอร์เน็ตเพื่อประโยชน์ในด้านต่างๆ มากมาย ไม่ว่าจะเป็นการควบคุมเพื่อการช่วยเหลือต่างๆ เช่น เวลาที่เครื่องคอมพิวเตอร์ของเพือนคุณมีปัญหาด้วยโปรแกรมนี้คุณสามารถที่จะมองเห็นหน้าจอเพื่อนของคุณได้แม้คุณจะอยู่กันคนละประเทศเลยครับเรียกได้ว่าเพื่อนของคุณสามารถขอความช่วยเหลือจากคุณได้จากทั่วโลกเลยทีเดียว นอกจากนั้นคุณยังสามารถใช้โปรแกรมนี้ในการสอนบทเรียนต่าง ๆ แบบออนไลน์ได้อีกด้วย ซึ่งมีความสะดวกมากโดยที่นักเรียนของคุณไม่จำเป็นต้องเสียค่ารถค่าเรือมาหาคุณให้เมื่อให้เสียเวลาเลยครับ โปรแกรมนี้เหมาะสมเป็นอย่างยิ่งสำหรับประโยชน์ดังกล่าวด้านบนครับ นอกจากนั้นแล้วโปรแกรมยังสามารถแสดงผลได้อย่างสมจริงในโหมด True Color ด้วยเช่นกันคับ