ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: ไวท์บอร์ด

Activity Schedule 2008 โปรแกรมแปลงสร้างปฏิทินครอบครัว

เพิ่มเติม
หลายๆ บ้านอาจมีกระดานไว้บอร์ดประจำบ้านเพื่อเขียนเตือนความจำต่างๆ นาๆ หรือเอาไว้สำหรับคนในครอบครัวเขียนถึงกัน แต่จะเป็นยังไงถ้ามีสมาชิกในครอบครัวจำนวนมากแต่ต้องมาแย่งกันเขียนกระดานไวท์บอร์ดเพียงแค่อันเดียว ลองหันมาใช้โปรแกรมนี้ครับ Activity Scheduler 2008 มันเกิดมาเพื่อให้ผู้ใช้ได้สร้างปฏิทินเพื่อใช้งานร่วมกันได้หลายๆ คนพร้อมกัน อีกทั้งยังใช้งานง่ายมากอีกด้วย ทีนี้ก็ไม่ต้องมาแย่งกันใช้ไวท์บอร์ดอีกทั้งไม่เปลืองปากกาไวท์บอร์ดอีกด้วย