ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Free Language Translator เวอร์ชั่นฟรี

Free Language Translator โปรแกรมแปลภาษาที่ใช้งานแบบฟรีๆ

เพิ่มเติม
หากพูดถึงโปรแกรมแปลภาษาแล้วต้องยอมรับครับว่าในสมัยก่อนหาโปรแกรมที่ช่วยในการแปลภาษาบนคอมพิวเตอร์ยากมากถึงมากที่สุดเพราะในสมัยก่อนนั้นหากเราต้องการแปลหรือต้องการคำแปลเราต้องเปิดจาก dictionary หรือ talking dict เพื่อหาคำแปลเท่านั้น ต่อมาเมื่อมีการพัฒนาเทคโนโลยีมากยิ่งขึ้นก็ได้มีการจัดแปลภาษาผ่านอินเตอร์เน็ตที่เราเรียกว่า Google Translate ซึ่งก็สามารถใช้งานได้ดีในระดับหนึ่งแต่ก็ยังติดปัญหาตรงที่ว่าจำเป็นต้องมีอินเตอร์เน็ตเท่านั้นจึงจะใช้งานได้และในปัจจุบันก็ได้มีการคิดค้นพัฒนาให้มีโปรแกรมที่ช่วยในการแปลภาษาที่ติดตั้งบนคอมพิวเตอร์ขึ้นมาโดยไม่จำเป็นต้องต่ออินเตอร์เน็ตดังเช่นโปรแกรมที่ผมกำลังพูดถึงต่อไปนี้ โปรแกรม Free Language Translator ครับ โปรแกรม Free Language Translator เป็นโปรแกรมฟรีแวร์ขนาดเพียง 2.32 MB ที่มีคุณสมบัติหลักในการช่วยแปลภาษาจากภาษาหนึ่งเป็นอีกภาษาหนึ่งโดยเราสามารถนำ text หรือประโยคที่ต้องการแปลลงในโปรแกรมพร้อมเลือกภาษาที่ต้องการจะแปลเพียงแค่นี้โปรแกรม Free Language Translator ก็จะแปลออกมาให้เป็นภาษาที่เราเลือกตามที่ต้องการ โดยภาษาที่มีอยู่ในระบบนั้นล้วนแล้วแต่เป็นภาษาหลักๆ และภาษามาตรฐานที่นิยมกันทั่วโลกครับ (เวอร์ชั่นนี้ยังไม่มีภาษาไทยเพราะเนื่องจากกำลังพัฒนา คาดว่าจะมีอยู่ในเวอร์ชั่นต่อไปซึ่งทางผู้พัฒนาได้เกริ่นไว้ในเว็บไซต์ของเขาครับ)