ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: Full Speed Review

Full Speed โปรแกรมช่วยเร่งความเร็วให้เครือข่าย boardband

เพิ่มเติม
สำหรับประเทศไทยในปัจจุบันแม้ว่าจะมีโครงข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงหรือ boardband ให้ใช้งานก็ตามแต่ต้องยอมรับว่าบางครั้งคุณภาพการใช้งานก็ต่ำกว่าที่ควรจะเป็นด้วยเหตุและปัจจัยหลายประการด้วยกันดังนั้นเราจึงต้องหาโปรแกรมที่ช่วยในการเพิ่มศักยภาพของอินเตอร์ความเร็วสูงเพื่อให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพคุ้มค่ากับค่าบริการรายเดือนที่เราต้องจ่ายไปเป็นจำนวนไม่น้อย ซึ่งโปรแกรมที่ว่านี้คือโปรแกรม “Speed Up” ครับ โปรแกรม Speed Up จากค่าย Versis เป็นโปรแกรมที่ถูกพัฒนาขึ้นมาเพื่อช่วยในเรื่องพัฒนาและปรุงคุณภาพของเครือข่ายอินเตอร์เน็ตความเร็วสูง (boardband) ให้มีประสิทธิภาพโดยโปรแกรมจะเข้าไปตรวจสอบการตั้งค่าต่างๆ อินเตอร์เน็ตของเราให้พร้อมกับแจ้งสาเหตุว่าทำไมสัญญาณอินเตอร์เน็ตถึงทำงานได้ไม่เต็มความสามารถ พร้อมกันนี้โปรแกรมยังไปตรวจสอบสัญญาณอินเตอร์เน็ตความเร็วสูงที่เราเชื่อมต่ออยู่ว่ามีความเร็วเท่าไหร่ มีการทำ sppedtest ให้เห็นค่าอพโหลดดาวน์โหลดรวมไปถึงแจ้ง bandwith เครือข่ายที่เราใช้งานในปัจจุบันด้วยว่ามีมากน้อยเพียงใด โดยรวมแล้วโปรแกรม Speed Up นี้ดูจะเหมาะกับผู้ใช้คอมพิวเตอร์ระดับปฏิบัติการหรือระดับ advance มากกว่าผู้ใช้งานทั่วไประดับ end user แต่หากจะนำไปใช้งานเพื่อใช้แค่วัด speed test แล้วล่ะก็ไม่ผิดกติกาแต่อย่างใดเพราะโปรแกรมตัวนี้สามารถวัดค่า speed test ได้แม่นยำเลยทีเดียวครับ