ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: IPNetInfo 1.36

IPNetInfo 1.36 โปรแกรมตรวจสอบไอพีแอดเดรส

เพิ่มเติม
IPNetInfo เป็นโปรแกรมสำหรับเอาไว้ให้คุณใช้ในการตรวจสอบและดูข้อมูลของไอพีแอดเดรสแต่ละไอพีครับ ซึ่งโปรแกรมไม่ได้ดูได้เพียงครั้งละไอพีเท่านั้นคุณสามารถใช้โปรแกรมนี้ดูข้อมูลของไอพีได้ทีเดียวพร้อมกันทีละหลายๆ ไอพีเลยทีเดียว คุณสามารถเลือกอีเมล์มาซักอันแล้วใส่ลงไปในโปรแกรมแล้วให้โปรแกรมทำการหาที่อยู่และข้อมูลของไอพีแอดแดรสของอีเมล์นั้น ๆ ให้คุณได้เลย โดยโปรแกรมจะแสดงผลถึงประเทศ เมือง ข้อมูลของเจ้าของไอพี ที่อยู่และข้อมูลอื่นๆ อีกด้วย โดยโปรแกรมจะไปทำการสืบค้นข้อมูลเหล่านี้จากฐานข้อมูลของ server RIPE, APNIC , LACNIC ซึ่งเป็นองค์กรที่จัดการดูแลเรื่องเหล่านี้ โปรแกรมจะแสดงผลและ export ออกมาเป็นรูปแบบ Text หรือไม่ก็ HTML ให้คุณได้