ค้นหาโปรแกรมเกี่ยวกับ: toon boom studio

Toon Boom Studio โปรแกรมสำหรับใช้สร้าง 2D animation ที่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นนักสร้างการ์ตูน 2D

เพิ่มเติม
Toon Boom Studio : เป็นโปรแกรมสำหรับใช้สร้าง 2D animation ที่เหมาะสำหรับท่านที่เป็นนักสร้างการ์ตูน 2D แอนิเมชั่นมืออาชีพ(+มือสมัครเล่นก็ใช้ได้ครับ ) ที่รู้จักกันและนิยมใช้กันทั่วโลก โดยเป็นโปรแกรมที่รวมเครื่องมือที่เหมาะสมกับใช้ทำแอนิเมชั่นไว้ในโปรแกรมเดียว ทั้งนี้ก็เพื่อจะได้งายในการใช้งานสำหรับผู้ที่ต้องการสร้างงานการ์ตูน 2D แอนิเมชั่นเป็นของตัวเองนั่นเองครับ ซึ่งมีเครื่องมือที่ง่ายต่อการใช้งาน เช่น สามารถวาดลายเส้นโดยไม่ต้องใช้กระดาษในการวาดหรือจะสแกนภาพที่วาดจากกระดาษไปทำแอนิเมชั่นต่อในโปรแกรมได้ และยังนำเข้าไฟล์ได้หลากหลายรูปแบบ สามารถทำงานร่วมกับเรื่องเสียงและยังมีเครื่องมือเคลื่นอนย้ายกล้องในรูปแบบ 3 มิติ จึงช่วยให้เราทำงานได้สะดวกรวดเร็วขึ้น รวมทั้งการนำเสนองานออกได้หลากหลายรูปแบบนั่นเองครับท่าน