โปรแกรม Able2Extract PDF Converter 6.0 สุดยอดแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ word,Excel,PowerPoint หรือ HTML

Able2Extract PDF Converter เป็นโปรแกรมแปลงไฟล์ PDF เป็นไฟล์ word,Excel,PowerPoint หรือ HTML เพื่อนำไปแก้ไขหรือนำข้อมูลไปใช้ในงานอื่น ไม่ว่าจะเป็นการนำข้อมูลไปอ้างอิงในรายงานโดยไม่คัดลอกบางส่วน หรือการดัดแปลงข้อมูลทำเป็นพรีเซนเตชัน เป็นต้น สำหรับเวอร์ชันนี้ได้ปรับบปรุงให้รองรองภาษาไทยได้ดีกว่าเวอร์ชันอื่นๆ โดยสระหรือวรรณยุกต์จะไม่ขาดหายหรือสระลอยผิดตำแหน่ง

รายละเอียดโปรแกรม

Though they required minor editing, this file converter quickly and easily converted our PDFs to Word, Excel, and other file formats. We were, however, disappointed by its double-whammy of a trial limitation.

Able2Extract PDF Converter has a sleek and professional-looking user interface. Intuitive commands and navigational buttons reside at the top of the window. Novice users will especially appreciate the tips and the step-by-step guide it employs to walk you through the conversion process. The process was extremely easy and fast. Once we located our PDF, it was simply a matter of selecting the text we wanted to convert, and clicking on the file format icon on the toolbar. When we converted the PDF text to a Word file, we did have to clean it up a bit, removing a few extraneous lines and characters, but the text itself required no editing whatsoever. The program also has the capability to convert PDFs to HTML, Excel, and text files, which worked perfectly when we put them to the test. The Batch Conversion feature let us add multiple files to convert to the same file format in one fell swoop, a very handy tool for users handling numerous files.

The program offers a built-in Help feature. We were a little put off by its meager seven-day trial period, and three-page conversion limit. We also had to manually remove files during the uninstallation. But despite its few drawbacks, we highly recommend this PDF converter for all user levels.

Abl2Extract is a powerful PDF Converter tool that lets users convert their PDF data into formatted MS Excel spreadsheets, editable MS Word documents, forms, powerpoint presentations, Autocad (DWG, DXF), Open Office, image formats (jpeg, bmp, png, tiff, etc.), HTML and more. A2E has its own proprietary PDF viewer that allows users to select exactly what they want to convert. Our custom Excel conversion option lets users graphically designate how they want their PDF data converted into excel and then save the template for future use. This ensures perfect conversions into Excel. A2E also converts XPS documents into Word, Excel, Powerpoint and more. XPS is microsoft's PDF competitor available in Vista.

Version 6.0 adds batch conversion of PDFs, PDF to Autocad (DWG and DXF formats) conversion.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 8.70
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo