โปรแกรม FCleaner v1.0.2.1126 ทำความสะอาด เครื่องคอมพ์

โปรแกรมนี้ชื่อก็บอกอยู่แล้วว่า Clean หมายถึงทำความสะอาด เครื่องคอมพ์นะครับปรับแต่ง ลบล้างไฟล์ขยะ เคลียร์แคชไฟล์ที่ตกค้างอยู่ในเครื่องจากการท่องอินเทอร์เน็ต และฟังก์ชั่นอื่น ๆ อีกมาก.. Clean your windows with the Safe, Powerful and Easy to use freeware FCleaner..

รายละเอียดโปรแกรม

FCleaner is a freeware all-in-one Windows cleaning and optimization tool. It removes unused files that are eating up your disk space and slowing your system down, tweaks your system and allows your Windows to run faster. FCleaner can also protect your privacy such as Internet History, the Cookies that websites leave behind. You can erase all the traces of your online activities in just one click with the help of FCleaner. NO Experience Or Computer Skills Necessary! FCleaner is free, but it does not contain any Spyware or Adware.

FCleaner Can Clean
For Windows System
Recycle Bin, Clipboard, Windows Memory Dumps, Chkdsk File Fragments, Windows Temporary Files, Windows Log Files, Recent Documents, Run Histories, Windows XP Old Prefetch Data, Other Explorer MRUs, Menu Order Cache, ...

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 948 KB
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd