โปรแกรม ก็อปปี้ฮาร์ดดิสก์ทั้งลูกด้วย HDClone 3.7.3

HDClone Free Edition 3.7.3 หนึ่งในซอฟแวร์ที่ร้านคอมพ์นิยมใช้กันในการคัดลอกข้อมูลแบบทั้งลูก จากฮาร์ดดิสก์ลูกหนึ่งไปยังอีกลูกหนึ่ง ซึ่งไม่ใช่การคัดลอกแบบทั่วๆ ไปที่เราใช้กันนะครับ (copy and paste) แต่มันเป็นการเอา windows พร้อมซอฟแวร์ทั้งหมดที่ลงไว้ในฮาร์ดดิสก์ลูกนั้นๆ ไปใส่ในอีกลูก แล้วนำเอาไปใช้กับคอมเครื่องอื่นๆ ซึ่งมันก็เหมือนการ ghost ที่คุ้นเคยกันแต่ซอฟแวร์ตัวนี้ใหม่กว่าและมีลูกเล่นที่มากกว่าครับ.

รายละเอียดโปรแกรม

HDClone, the universal cloning tool

■for data rescue, backup, migration, mass installations etc.
■creates logical and physical 1:1 copies (= sector copies)
■NEW: creates logical and physical image files
■for use with hard disks and many other storage media
■self-booting and running on Windows XP/Vista/Server
Functionality
HDClone creates alternatively physical or logical copies (clones) of hard disks and other mass storage media. HDClone is a perfect tool for backups and copies of entire software or operating system installations. A special ‘SafeRescue’ mode makes HDClone an invaluable tool for rescuing defective hard disks and other media. HDClone works independent of partitioning scheme, file system, and operating system. It also works with proprietary formats which otherwise would be unaccessible.

NEW: Image files
Instead of a direct copy from medium to medium, you can also store an exact image of medium in an image file. These images files can be stored, archived, or transmitted via network and the Internet. They can be restored at any time or place to a medium which then behaves just like a direct copy had been made.

Faster with SmartCopy mode
HDClone creates logical sector copies (SmartCopy) on FAT and NTFS file systems in only a fraction of the time usually needed – yielding an equivalent result. SmartCopy can clone an entire Windows XP base installation in less than 20 seconds for example.

AutoExpand – upsizing on the fly
Let HDClone upsize your FAT and NTFS partitions automatically on the fly during copying.

NEW: HDClone on Windows (XP/Vista/Server)

■access to special media & controllers (SCSI, SAS, RAID, Dynamic Volume)
■using familiar Windows drive letters
Each HDClone software package now contains a Windows program (HDClone/W) in addition to the self-booting program (HDClone/S). Since both are operated identically, you do not have to change over when switching between HDClone/s and HDClone/W.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 10.04 MB
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot