โปรแกรม HP Drive Key Boot วิธีการคืนชีพ flash drive

HP Drive Key Boot เมื่อมีปัญหาในการใช้งาน flash drive ของคุณกลับมาใช้งานได้ตามปกติ โปรแกรมนี้จะทำงานFormatทั้ง flash drive เพื่อให้ไฟล์หายและเพื่อซ่อมแซมส่วนที่เสียหายและ การโดนไวรัสทำลายไฟล์ต่างๆ เช่น copy ข้อมูลใส่ flash drive ไม่ได้ โดนไวรัส ลบไฟล์ไม่ออก เป็นต้น ยูทิลิตี้บูตไดรฟ์ที่สำคัญ HP เป็นชิ้นส่วนสมาร์ทที่สามารถสร้างคีย์ไดรฟ์ที่สามารถบูตได้ บางเซิร์ฟเวอร์ ProLiant สนับสนุนความสามารถในการบูตไดรฟ์ที่สำคัญในระบบ BIOS สำหรับผลิตภัณฑ์เหล่านั้นส่วนนี้สมาร์ทนอกจากนี้ยังสามารถใช้ในการสร้างไดรฟ์ที่สำคัญความสามารถในการกระพริบหรือเฟิร์มแวบูตภาพฟลอปปี้ที่มีอยู่แล้ว

รายละเอียดโปรแกรม

The HP drive key boot utility is a Smart Component that can create a bootable drive key. Some ProLiant servers support the ability to boot a drive key in the system BIOS. For those products, this Smart Component can also be used to make the drive key capable of flashing firmware or booting floppy images that already exist.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 45.09 MB
: HP
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot