โปรแกรม Messenger Plus! Live 5 ช่วยตกแต่ง MSN

โปรแกรม Messenger Plus! Live 5 เป็นโปรแกรมที่เอาไว้ใช้สำหรับการเสริมลูกเล่นแปลกใหม่ๆ ให้เจ้า MSN ตัวโปรดเพื่อให้มันสวยงามมากขึ้น แปลกตาขึ้น และช่วยให้การสนทนากับสาวๆ หนุ่มๆ มีรสชาติกว่าเดิม เช่น การมีไอค่อนแบบใหม่ หน้ากากแปลกๆ เสียงเหตุการเตือนมากขึ้น ระบบบันทึกการสนทนา สีตัวอักษร และอีกมากมายลูกเล่นที่ปรับแต่งและอัพเดทอยู่เสมอๆ ท่านใดที่ชอบคุย MSN และอยากแตกต่างก็ดาวน์โหลดโปรแกรม Messenger Plus! Live ไปใช้ได้เลยครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Messenger Plus! Live is an add-on for Windows Live Messenger that adds tons of features and extras to the software. Extend the possibilities of Messenger and make your experience a lot more entertaining! The only thing needed to use Messenger Plus! Live is Windows Live Messenger (the latest version of MSN Messenger) which requires Windows XP or above.

Messenger Plus! Live is compatible with Windows Live Messenger 8.0 to 9.0 and can be installed on 32bit and 64bit versions of Windows XP and Windows Vista. Installed more than 350 million times since 2001, when it started as a simple add-on for MSN Messenger 3, Messenger Plus! is guaranteed to improve your Messenger experience by leaps and bounds. You won’t just get a couple of new options, what you’ll get is a whole new dimension for the Windows Live Messenger software.

Messenger Plus! adds lots of capabilities to Windows Live Messenger. The new features can be accessed easily from the various Plus! menus and buttons you’ll find added to all the main Messenger windows. Here is a short list of some of the features most people enjoy in the software:

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 4.4 MB
: freeware
: utilities-software

Screen Shot