โปรแกรม Microsoft Office Professional 2010 โปรแกรมสำนักงาน Office 2010 ตัวใหม่ล่าสุด

ดาวน์โหลดโปรแกรมสำนักงานยอดนิยมเวอร์ชันล่าสุด Microsoft Office Professional 2010 โดยเวอร์ชันนี้ได้รวมเอาโปรแกรมสำหรับจัดการเอกสารไว้อย่างครบครันเหมือน เดิม อาทิเช่น Word 2010 โปรแกรมสำหรับจัดทำเอกสาร, Outlook 2010 สำหรับใช้งานอีเมล์, Power Point 2010 สำหรับทำเอกสารการนำเสนอ, Access 2010 สำหรับทำฐาข้อมูล, Excel 2010 สำหรับจัดการข้อมูลรูปแบบตาราง,OneNote 2010 สำหรับสร้างโน๊ต และ Microsoft Office Tools อื่น ๆ หลายตัวครับ ซึ่งตัวใหม่นี้ได้ปรับเปลี่ยนให้ทุก ๆ โปรแกรมสามารถใช้งานได้ง่ายในทุก ๆ ที่ไม่ว่าจะเป็นบนคอมพิวเตอร์ PC ใช้บนมือถือ หรือใช้งานผ่านเว็บเบราเซอร์ก็ยังได้ และเครื่องมือก็ใช้งานสะดวกขึ้น

รายละเอียดโปรแกรม

Microsoft Office Professional Plus 2010 empowers your people to do their best work from more places – whether they’re using a PC, phone or web browser. It can maximize existing investments and help people accomplish more by bringing server capabilities to everyone through familiar and intuitive applications. Office Professional Plus 2010 provides smart, simple, time-saving tools to help everyone do more with less. Microsoft Office Professional Plus 2010 and related products offer a business communications and collaboration platform. It presents several exciting advances for developers by offering substantially expanded platform services, a big leap in tools productivity, and longer strides as an open/interoperable platform. The Office 2010 suite has a new Broadcast Slideshow feature for PowerPoint, a new Word file menu that’s much more visual intensive, a new Office Communicator 2007 R2 integrated in Outlook 2010, and enhanced charts and graphs in Excel.


With Microsoft Office Professional Plus 2010, your people get a wide range of powerful new ways to do their best work from more places – whether they’re using a PC, smartphone or web browser. From insightful updates to Excel, PowerPoint, Word and Outlook, to new server integration capabilities that make it easier for everyone to track, report and share vital information, Office Professional Plus 2010 offers the complete package through familiar, intuitive tools.
The new Microsoft Office Professional Plus 2010 productivity suite is available in 32-bit as well as 64-bit versions.


What's Included:
• Word
• Excel
• Access
• PowerPoint
• Outlook
• Publisher
• OneNote
• InfoPath
• SharePoint Workspace
• Communicator

The Office Professional Plus 2010 trial software is available in the following languages: Arabic, Brazilian, Bulgarian, Chinese (Simplified), Chinese (Traditional), Croatian, Czech, Danish, Dutch, English, Estonian, Finnish, French, German, Greek, Hebrew, Hindi, Hungarian, Italian, Japanese, Kazakh, Korean, Latvian, Lithuanian, Norwegian, Polish, Portuguese, Romanian, Russian, Serbian Latin, Slovak, Slovenian, Spanish, Swedish, Thai, Turkish and Ukrainian.

Here's what you need to have:
• Internet access (to download Office Professional Plus 2010 and get updates)
• A PC with these minimum recommended specifications:
o 500 MHz 32-bit or 64-bit processor or higher
o 256 MB of system memory or more
o 3 GB of available disk space
o 1024x768 or higher resolution monitor
o DVD-R/W Drive

• Supported Operating Systems:
o Windows XP with Service Pack (SP) 3 (32-bit)
o Windows Vista with SP1 (32-bit or 64-bit)
o Windows Server 2003 R2 (32-bit or 64-bit)
o Windows Server 2008 with SP2 (32-bit or 64-bit)
o Windows 7 (32-bit or 64-bit)

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 250.00
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo