โปรแกรม Outlook Express Backup Restore 2.2 สำหรับผู้ใช้ Outlook ในการรับ ส่งอีเมล์โดยเฉพาะครับ

โปรแกรมใหม่นำมาฝากเพื่อน ๆ อีกเช่นเคย Outlook Express Backup Restore โปรแกรมสำหรับผู้ใช้ Outlook ในการรับ ส่งอีเมล์โดยเฉพาะครับ โดยการทำงานหลัก ๆ ของโปรแกรมนี้คือ สำรองข้อมูลอีเมล์ สำรองข้อมูล Accout ผู้ใช้งานอีเมล์ สำรองข้อมูลผู้ติดต่อ ใน Outlook ทั้งหมดเลยพร้อมกับฟังก์ชั่นน่าใช้งานอีกหลายอย่าง ลองกันดูครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Major Features:

* Backup email message
* Backup email accounts
* Backup message rules
* Backup preferences, blocked sender lists, signatures
* Backup Favorites and My Documents
* Backup Windows Address Book
* The program supports multiple user accounts

Create backup archives of all your Outlook Express data and restore the data when it is necessary with just a click of your mouse. This simple easy-to-use utility lets you not only restore your Outlook Express data after a crash, but also transfer your data between different computers when you upgrade hardware. Outlook Express Backup Restore supports multiple user accounts and identities and allows you to put your data on virtually any storage media including CD and DVD. You can backup and restore your identities, message rules, email accounts, preferences, blocked sender lists, signatures, Windows Address Book, Favorites and My Documents. Multi-user support gives your PC users an ability to maintain their own independent backups. Protect the most valuable thing you have - your information, install Outlook Express Backup Restore before it is too late!

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 713 KB
: Softstack.com
: Shareware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd
[close]