โปรแกรม PeaZip 3.2 ช่วยบีบอัดไฟล์ คุณภาพสูง รองรับไฟล์ได้มากมาย

PeaZip : ดาวน์โหลดโฟรีโปรแกรมช่วยบีบอัดไฟล์ความสามารถสูง อัพเดทเวอร์ชัน PeaZip 3.2 โปรแกรมรูปร่างน่าตาสวยน่าใช้งาน ใช้งานง่าย และสามารถนำไปได้ทุกที่ ด้วยเพราะมันเป็น portable โปรแกรมพกพา ไม่ต้องติดตั้ง และสามารถรองรับการแตกไฟล์ของค่ายอื่น ๆ ได้มากมาย แทบจะทุกค่ายของโปรกรมบีบอัดไฟล์ ไม่ว่าจะเป็น 7Z, 7-Zip sfx, ARJ, BZip2, CAB, CHM, CPIO, DEB, GZip, ISO, JAR, LHA, LZH, NSIS, OOo, PAQ, PEA, QUAD, RAR, RPM, split, TAR, Z, ZIP ....... ตัวนี้สามารถบีบอัดได้ค่อนข้างเยอะ และเมื่อแตกไฟล์ ขยายไฟล์ยังได้ไฟล์ที่มีคุณภาพเหมือนเดิมทุกประการครับ

รายละเอียดโปรแกรม

PeaZip allows to apply powerful multiple search filters to archive's content; create and extract multiple archives at once; create self-extracting archives; export job definition as command line; save archive's layouts; bookmark archives and folders; scan and open with custom applications compressed and uncompressed files etc... Other features: strong encryption, robust file copy, split/join files (file span), secure data deletion, compare, checksum and hash files, system benchmark, generate random passwords and keyfiles.
PeaZip is an open source file and archive manager: cross platform, available as portable and installable software for 32 and 64 bit Windows (9x, 2k, XP, Vista) and Linux (PeaZip is a desktop neutral application). PeaZip is freeware, free of charge for any use, and is also free as in freedom since it's Open Source (LGPLv3).
You can use PeaZip on all Windows version and on Linux (PeaZip is a desktop neutral application) with the same features and look and feel; moreover, for both platforms, PeaZip is also available as standalone, portable application not needing installation.

• Full support (read and write): 7Z, 7Z-sfx, ARC/WRC, BZ2/TBZ2, custom, GZ/TGZ, PAQ/LPAQ, PEA, QUAD/BALZ, split, TAR, UPX, ZIP
• Read only (browse, extract, test): ACE, ARJ, CAB, CHM, COMPOUND (MSI, DOC, XLS, PPT), CPIO, ISO, Java (JAR, EAR, WAR), Linux (DEB, PET/PUP, RPM, SLP), LHA/LZH, LZMA, Mac (DMG/HFS), NSIS, Open Office files, PAK/PK3/PK4, RAR, SMZIP, U3P, UDF, WIM, XAR, XPI, Z/TZ
• Repair: ARC

PeaZip can extract most of archive formats both from Windows and Unix worlds, ranging from mainstream 7Z, RAR, TAR and ZIP to experimental ones like PAQ/LPAQ family, currently the most powerful compressor available. For archive creation, PeaZip suppors a wide range of compression and encryption standard, from fastes to most powerful ones, and allows to export job definition as scripts to bridge the gap between GUI and console applications, and let the user pick the best of the two worlds.

PeaZip has secure deletion feature, can verify file checksum and hash, and supports multiple strong encryption standards, optionally using two factor authentication (password and keyfile) for increased security:
• 7Z's AES256 encryption: ZIP WinZip's AE encryption based on AES256 (and ZipCrypto for legacy compatibility); can decrypt PKZip's AES encryption
• FreeARC's ARC: AES256, Blowfish, Twofish256 and Serpent256 - this format is also capable to generate recovery records to protect data against corruption
• PEA: AES256 EAX authenticated encryption

Localizations: Chinese, Czech, Dutch, English, French, Galitian, German, Hungarian, Italian, Japanese, Korean, Polish, Portuguese, Russian, Sinhala, Spanish, Swedish, Ukrainian, Vietnamese and other languages.

Changes in PeaZip 3.2 (2010 06 14):
o BACKEND
+ UPX 3.05
+ 7z 9.14 beta (Windows)
+ p7zip 9.13 beta (Linux)
+ FreeArc 0.666 alpha (Windows)
o FILE MANAGER
+ (Windows Vista and 7) Added "All tasks" entry in System tools
+ Added link to donate to charitable organizations suggested by PeaZip in the "Help" submenu, along project's links
+ In context menu's Misc > Search on the web added entries to search filename in torrents, uploads and eMule
o EXTRACTION and ARCHIVING
+ Options > Settings > General (2): added flag for 7z/p7zip's -mcu to use UTF8 encoding inside ZIP archives for file names that contain non-ASCII symbols
o Various minor updates


ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 6.04 MB
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddoo