โปรแกรม Quick Zip 5.1.12 ใช้สำหรับเปิดไฟล์ Zip

โปรแกรม Quick Zip 5.1.12 เป็นโปรแกรมที่ใช้สำหรับการเปิดดูไฟล์ที่โดนนบีบอัดมา เช่น ไฟล์นามสกุล zip หรือ rar เป็นต้น โดยที่ไม่ต้องมีหน้าจอของโปรแกรมใหม่ขึ้น มามันจะเปิดในหน้าต่าง Windows นั้นๆ เลยเสมือนเราเข้าไปดูไฟล์ใน folder ใดๆ บนฮาร์ดดิสก์ของเราเท่านั้น ซึ่งจะสะดวกและคุ้นเคยมากกว่าที่จะต้องมีหน้าต่างใหม่ขึ้นมาเหมือนในโปรแกรม Winzip หรือ WinRar เป็นต้น สำหรับใครที่ยังไม่เคยลองใช้โปรแกรม Quick Zip ก็ดาวน์โหลดไปลองใช้ได้เลยครับ

รายละเอียดโปรแกรม

QuickZip allow you to perform powerful archive operations over a wide range of archive types using a familiar explorer like interface.Explorer like interface Feature file explorer like interface, allow you to access disk folders and archives in same interface without learning a new software. Extract and Add can be done via drag & drop or Toolbar commands.Most features is implemented, including thumbnail (by changing to view mode in toolbar), breadcrumb, back/next button and history list.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 3.9 MB
: freeware
: utilities-software

Screen Shot