โปรแกรม Shutdown Timer 2.5.0.9 ทำหน้าที่ปิดคอมพ์ของคุณตามที่ตั้งเวลาไว้

Shutdown Timer 2.5.0.9 ช่วยคุณประหยัดไฟ และยังช่วยลดโลกร้อนได้ เพราะมันจะเข้ามาทำหน้าที่ปิดคอมพ์ของคุณตามที่ตั้งเวลาไว้ หรือปิดคอมพ์เมื่อไม่ได้ใช้งานแล้ว เช่นตั้งเตือนด้วยเสียงเมื่อถึงเวลาที่กำหนด ตั้งให้โปรแกรมใดๆ ทำงานเมื่อถึงเวลาที่กำหนดไว้ โดยซอฟแวร์ตัวนี้เหมาะกับคนขี้ลืม และท่านที่ชอบเปิดโหลดบิททัวเร้นไว้แล้วอยากให้คอมพ์มันปิดไปเองเมื่องาน เสร็จแล้วเป็นต้น.

รายละเอียดโปรแกรม

Shutdown Timer is a small and easy to use program that can help you to schedule Shutdown, Restart, Logoff, Lock, Hibernate and sleep in various ways. You can do the regular shutdown based on times and dates but you can also shutdown based on CPU and memory usage and also CPU Temperature, so if you’re running those hardcore applications or benching your system overnight and don’t want it running all night, you can use this to shutdown after a while. You can also shutdown based on network usage so it will help with those long overnight downloads.

Here are some key features of “Shutdown Timer”:
· Shutdown
· Restart
· Logoff
· Lock
· Hibernate
· Standy
· Based on Date & Time
· CPU/Memory Utilisation
· CPU Temperature
· Networking options
· Ability to save your settings for furture use
· Completely Portable, You can take it on a USB if you want to!

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 4.41 MB
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot