โปรแกรม SiSoftware Sandra Lite 2011 17.36 ใช้ตรวจสอบความเร็วคอมพ์

โปรแกรม SiSoftware Sandra Lite 2011 17.36 เป็นโปรแกรมที่ใช้ในการวัดประสิทธิคอมพิวเตอร์ที่นิยมใช้กันในกลุ่มนัก Overclock และตามร้านประกอบคอมพ์ทั่วไป เนื่องด้วยโปรแกรมนี้เป็นฟรีแวร์ ที่สามารถตรวจสอบประสิทธิภาพคอมพ์ได้พอๆ กับซอฟแวร์ราคาแพงจากต่างประเทศที่นิยมใช้กันในห้อง Lab จึงทำให้ SiSoftware Sandra เป็นตัวเลือกที่น่าสนใจ อีกทั้งมันสามารถวัดประสิทธิภาพคอมพิวเตอร์ออกมาเป็นกราฟได้ด้วยทำให้ดูง่าย เข้าใจทันที และมีตัวเลือกเปรียบเทียบเพื่อให้รู้ว่า CPU หรือ RAM ของเรามีประสิทธิแค่ไหน สำหรับใครที่อยากรู้ว่าคอมพ์ของตัวเองมีประสิทธิแค่ไหน ก็ดาวน์โหลดโปรแกรมนี้ไปใช้ได้เลยครับ

รายละเอียดโปรแกรม

Sandra 2010 – the latest version of its award-winning utility which includes remote analysis, benchmarking and diagnostic features for PCs, servers, PDAs1, Smart Phones1, small office/home office (SOHO) networks and enterprise networks.SiSoftware Sandra (the System ANalyser, Diagnostic and Reporting Assistant) is an information & diagnostic utility. It should provide most of the information (including undocumented) you need to know about your hardware, software and other devices whether hardware or software. It works along the lines of other Windows utilities, however it tries to go beyond them and show you more of what’s really going on. Giving the user the ability to draw comparisons at both a high and low-level. You can get information about the CPU, chipset, video adapter, ports, printers, sound card, memory, network, Windows internals, AGP, PCI, PCI-X, PCIe (PCI Express), database, USB, USB2, 1394/Firewire, etc.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 53.3 MB
: freeware
: utilities-software

Screen Shot