โปรแกรม SoftPerfect File Recovery 1.2 สำหรับกู้ข้อมูล

เป็นโปรแกรม Freeware ที่ไม่ต้องติดตั้งลงในเครื่อง สามารถเก็บไว้ใน Thumb Drive ได้ โปรแกรมนี้มีประโยชน์ค่อนข้างมากเพราะเป็นโปรแกรมสำหรับกู้ข้อมูล ที่เราอาจจะบังเอิญทำพลาดลบไปโดยไม่ต้องใจ สามารถกูข้อมูลได้หลากกลายไม่ว่าจะเป็นจาก Hard Drive , SD card , ThumbDrive หากไม่สามารถกู้ไฟล์จาก recycle bin ได้แนะนำว่าให้ลองโปรแกรมนี้มันสามารถค้นหาและ restore กลับมาได้ และโปรแกรมตัวนี้จะรองรับ System File ทั้งในแบบ FAT12, FAT16, FAT32, NTFS and NTFS5

รายละเอียดโปรแกรม

SoftPerfect File Recovery is a free and useful tool to restore accidentally deleted files from hard and floppy disks, USB flash drives, CF and SD cards and other storage media. It supports the popular file systems such as FAT12, FAT16, FAT32, NTFS and NTFS5 with compression and encryption. If your important files disappeared and you can?t find them in the recycle bin, try this software product and get the files back to life. Easy to use, no installation is required.

However, if your file is very precious, or lost due to partition missing, formatted,or damaged logical hard drive, virus infection, software crash, unexpected shutdown and other unknown reasons, you might also want to consider recovering it using commercial data recovery software like EASEUS Data Recovery Wizard, a utility that we recommend.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 268 KB
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd