โปรแกรม TeraCopy 2.1 สำหรับ Copy ไฟล์ใหญ่ ๆ เคลื่อนย้ายไฟล์ใหญ่ ๆ อย่างรวดเร็ว

Update! TeraCopy โปรแกรมสำหรับ Copy ไฟล์ใหญ่ ๆ เคลื่อนย้ายไฟล์ใหญ่ ๆ อย่างรวดเร็ว ในบางครั้งเรามีการโยกย้าย Copy ไฟล์ต่าง ๆ ในเครื่องจากที่หนึ่งไปที่หนึ่งถ้าหากไฟล์ใหญ่จะโยกย้ายช้าหน่อย โปรแกรมนี้ช่วยคุณได้ ช่วยให้การโยกย้ายไฟล์เป็นไปได้อย่างรวดเร็ว

รายละเอียดโปรแกรม

TeraCopy is a compact program designed to copy and move files at the maximum possible speed, providing the user a lot of features:

* Copy files faster. TeraCopy uses dynamically adjusted buffers to reduce seek times. Asynchronous copy speeds up file transfer between two physical hard drives.
* Pause and resume file transfers. Pause copy process at any time to free up system resources and continue with a single click.
* Error recovery. In case of copy error, TeraCopy will try several times and in the worse case just skips the file, not terminating the entire transfer.
* Interactive file list. TeraCopy shows failed file transfers and lets you fix the problem and recopy only problem files.
* Shell integration. TeraCopy can completely replace Explorer copy and move functions, allowing you work with files as usual.
* Full Unicode support.

ข้อมูลทั่วไปของโปรแกรม

: 1.50 MB
: Freeware
: utilities-software

Screen Shot

    ลิ้งค์ที่เกี่ยวข้อง

  • downloaddd